Akreditasyon Belgesi Alanlar

Değerli Meslektaşımız,

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı; Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi almak amacıyla tarafımıza başvurmuşlardır. Yapılan inceleme, kurum ziyaretleri ve değerlendirmeler sonucunda her iki eğitim kurumumuz ekte sunulan “Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi”ni almaya hak kazanmışlardır. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı’nı kutlarız.
Ülkemizde Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Eğitiminin Standardize edilmesi sürecine önemli katkılar yapacak bu akreditasyon çalışmalarını önemsiyoruz. Uzmanlık eğitimi veren tüm birimlerimizin bu yöndeki çabalarına koşulsuz destek olacağımızı belirtiyoruz.

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu              Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme

  Eki:Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Yeterlik Belgesi Alanlar

  Eki:Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Yeterlik Belgesi Alanlar