25. Ulusal Dermatoloji Kongresi Sunumları

25. Ulusal Dermatoloji Kongresi Sunumları

DERMATOLOJİ KONGRESİ 2014

22 EKİM 2014

AÇILIŞ KONUŞMALARI

KONFERANS
Ulusal Dermatoloji Kongreleri’nin geçmişine bir yolculuk - Adem Köşlü

KONFERANS
Novel mechanisms underlying skin inflammation - Graham Ogg

PANEL: MELANOM
Melanom patogenezi - Gül Erkin Özayge
Melanomada yeni tedavi yaklaşımları - Nahide Onsun

PANEL: OTOİNFLAMASYON VE OTOİMMUNİTE
Kollajen doku hastalıklarında otoantikorların klinik yorumu - Yaşar Gül Denli

PANEL: ÜRTİKER
Ürtikerde patogenez ve sınıflama - Hayriye Sarıcaoğl
Dirençli ürtikerde tedavi - Serap Utaş
Akkiz ve herediter anjioödem - Tamer İrfan Kaya

KONFERANS
Diagnostic algorithm of cutaneous T-cell lymphoma - Rein Willemze

PANEL: CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR
HPV aşıları Kime, ne zaman? - Server Serdaroğlu
Sifilizin dünü, bugünü - Osman Köse
HIV enfeksiyonunun değişen yüzü - Bilal Doğan

PANEL: KUTANÖZ LENFOMALAR
Psödolenfomalar - Mehmet Ali Gürer

23 EKİM 2014

PANEL: ANTİ TNF AJANLAR
Anti TNF alfa paradoksu - Güzin Özarmağan
Anti TNF’lerin güvenilirliği - Sibel Alper

PANEL: KUTANÖZ VASKÜLİT
Kryoglobulinemik ve ürtikeryal vaskulit - Nilgün Solak Tekin
Vaskülopatik reaksiyonlar ve psödovaskülit - Nilsel İlter

PANEL: FOTODERMATOLOJİ
Yapay bronzlaşma (solaryum) - İdil Ünal

KONFERANS
New developments in basal cell carcinoma - Thomas Ruzicka

PANEL: YARA BAKIMI
Yara bakım örtüleri: Uygun hasta seçimi ve takibi - Rafet Koca

KONFERANS
New developments in trichology - Hans Wolf

PANEL: PEDİATRİK DERMATOLOJİ
Vasküler anomalilerde tanı ve tedavi - Ümit Ukşal

24 EKİM 2014

PANEL: PSORİASİS
Psoriatik komorbiditelerde dermatoloğun rolü - Erkan Alpsoy

PANEL: DÖNEMSEL SORUNLAR
Gebelik ve laktasyonda ilaç kullanımı - Hamdi Özcan

PANEL: PİGMENTASYON HASTALIKLARI
Melazmada patogenez ve tedavi - Şebnem Özkan

PANEL: TEDAVİ I
IVIG - Teoman Erdem
Retinoidlerin yeni kullanım alanları - Emel Fetil

PANEL: TEDAVİ II
Oral Liken Planus - Şebnem Aktan
Hiperhidrozis - Berna Şanlı

PANEL: DERMATOLOJİK TANI
Tırnak lezyonlarında dermatoskopi - Ercan Arca
Dermatoloji ve nanoteknoloji - Ercan Çalışkan

PANEL: ALLERJİ VE ATOPİ
Atopik dermatitte güncel tedavi - Ahmet Metin

PANEL: NÖTROFİL, EOZİNOFİL VE LANGERHANS HÜCRESİ
Piyoderma gangrenozum ve Sweet sendromu - Pelin Koçyiğit
Eozinofilik dermatozlar - Dilek Bayramgüler

PANEL: İLETİŞİM
Hasta ile iletişim ve şiddetten korunma - Ertuğrul Aydemir
Dermatoloji’de internet ve mobil uygulamalar - Meltem Önder

PANEL: OTOİMMÜN BÜLLÖZ HASTALIKLAR
Pemfigus ve pemfigoid patogenezinde yenilikler - Rıfkiye Küçükoğlu
Tanı ve takipte seroloji - Savaş Yaylı

25 EKİM 2014

PANEL: AKNE VE ROZASEA
Akne ve hormonal faktörler - Göksun Karaman
Akne tedavisinde zorluklar - Kamer Gündüz

PANEL: ENFEKSİYON
Layşmanyazis - Orhan Özgöztaşı
Kene ve deri - Emine Derviş
Tedaviye direnç: skabies ve pedikülozis - Sedat Akdeniz

PANEL: ORAL MUKOZA HASTALIKLARI
Orofasiyal granülomatozis - Ayten Ferahbaş

PANEL: KOZMETİK DERMATOLOJİ
Yeni jenerasyon kozmesötikler - Kıymet Baz
Antiaging’te radyofrekans ve lazer - Emel Erdal

PANEL: SAÇ HASTALIKLARI
Telogen effluvium ve kadın tipi saç dökülmesinde tedavi - Güneş Gür Aksoy
Saç dökülmelerinde PRP ve mezoterapi - Yelda Kapıcıoğlu
Alopesi areata’da güncel tedavi - Güliz İkizoğlu