Oral Mukoza Hastalıkları

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr. Can Ceylan Başkan
Dr. M. Kamil Mülayim Sekreter
Dr. Soner Uzun Üye
Dr. Savaş Yaylı Üye
Dr. Sibel Berksoy Hayta Üye
Dr. Bengü Gerçeker Türk Yedek Üye
Dr. Murat Durdu Yedek Üye
Dr. Gülsüm Gençoğlan Yedek Üye