Oral Mukoza Hastalıkları

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr. Ayşe Kavak Başkan
Dr. M. Kamil Mülayim Sekreter
Dr. Soner Uzun Üye
Dr. Can Ceylan Üye
Dr. Kenan Aydoğan Üye