Dermatolojik Araştırmalar

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı
Dr. Sedef Şahin
Dr. Soner Uzun
Dr. Meltem Önder
Dr. Osman Köse
Dr. Gülsüm Gençoğlan
Dr. Deniz Seçkin
Dr. Şebnem Özkan
Dr. Tülin Ergun