Behçet Hastalığı

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr.  Murat Borlu Başkan
Dr. Selda Pelin Kartal Bölüm Sekreteri
Dr. Güneş Gür Aksoy Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Başak Yalçın Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Erkan Alpsoy Yönetim Kurulu Üyesi