Büllü Hastalıklar

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr. Şebnem Aktan Başkan
Dr. Murat Durdu Sekreter
Dr. Ekin Şavk Üye
Dr. Tamer İrfan Kaya Üye
Dr. Soner Uzun Üye
Dr. Ercan Arca Yedek Üye
Dr. Savaş Yaylı Yedek Üye
Dr. M. Kamil Mülayim Yedek Üye