Büllü Hastalıklar

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr. Murat Durdu Başkan
Dr. Züleyha Özgen Sekreter
Dr. Şebnem Aktan Üye
Dr. Soner Uzun Üye
Dr. M. Kamil Mülayim Üye
Dr. Savaş Yaylı Yedek Üye
Dr. M. Salih Gürel Yedek Üye
Dr. Munise Daye Yedek Üye