Çalışma Raporu Haziran 2005

Yeterlik Kurulu Çalışma Raporu

 1. XX. Ulusal Dermatoloji Kongresinde (11 Eylül 2004), Türk Dermatoloji Derneği (TDD) genel kurulu sırasında, Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu (TDYYK) üyeliği için daha önce başvuruda bulunmuş olan 10 aktif eğitici görevlendirildi.Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu muhasip üyesi de 11. üye olarak kurulda görevlendirildi. Yeterli başvuru olmadığı için bu kurulun yedek üyeleri ve Türk Dermatoloji Yeterlik Denetleme ve Danışma Kurulu (TDYDDK) asil ve yedek üyeleri seçilemedi.
   
 2. 5-10 Kasım 2004 tarihinde Ankara'da TTB-UDKK, UYEK, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi TıpEğitimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi: Programlama- Uygulama- Değerlendirme Çalıştayı'na katılmak Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği tarafından, TDYYK üyesi de olan bir eğitici (Dr. Oya Gürbüz) görevlendirildi.TDD bu çalıştaya katılamadı.
   
 3. Çalıştayı takiben ,TDYYK üyeleri 27 Kasım 2004 tarihinde (TTB-UDKK X. Kurultay sırasında) İstanbul Tabip Odası'nda ilk toplantıyı gerçekleştirdiler.
   
 4. Bu toplantıda kurul, başkan, başkan yardımcısı, sekreter, muhasip üye belirleyerek yapılanmasını tamamladı. Yedek üyelerin ve TDYDDK asil ve yedek üyelerinin belirlenmesi için TDD'ne öneride bulundu. Önerilen isimler, toplantı kararları ile birlikte TDD Başkanlığına gönderildi (1. toplantı kararları ayrıca ekte yer almaktadır).
   
 5. Eğitim ve Sınav Komisyonu için Türkiye'nin 7 coğrafik bölgesini ve ayrıca üniversite dışı eğitim hastanelerini de temsil edecek biçimde 10 üye belirlendi. Bu üyelerin, kendi bölgelerindeki tüm dermatoloji eğitimi veren merkezleri içerecek şekilde küçük çalışma guruplarını oluşturmaları önerildi (Belirlenen bölge temsilcileri ve çalışma grupları ekteki toplantı kararlarında yer almaktadır).
   
 6. Çalışmalara başlamadan önce, Yürütme ve Eğitim- Sınav Kurulları üyeleri için, yapacakları çalışmalarla ilgili Eğitim Programı Oluşturma ve Değerlendirme içerikli bir kurs organize edilmesi kararı alındı.
   
 7. Yürütme Kurulu üyelerimiz arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Şebnem Özkan'ın çok önemli katkısı ile 10-11 Ocak 2005 tarihinde İzmir'de Eğitim Programı Geliştirme ve Değerlendirme Kursu organize edildi.
   
 8. Bu kurs,Yürütme Kurulu ve Eğitim Sınav Kurulu üyelerinin (toplam 4 eksik üye ile) ve bazı gönüllü küçük çalışma guruplarından eğiticilerin de katılımı ile başarı ile tamamlandı.
   
 9. Kurs sırasında Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulunun yaptığı bir toplantıda, bundan sonraki toplantı tarihi olarak Ege Dermatoloji Günleri'nin yapılacağı 12 Mayıs 2005 belirlendi
   
 10. Bu tarihe kadar,Yürütme Kurulu Başkanı tarafından oluşturulacak Çekirdek Eğitim içeriği ile ilgili bir şablon üzerinden Eğitim-Sınav Kurulu üyelerinin çalışma gurupları ile birlikte değerlendirmelerini yapmaları ve sonuçlarını toplantıya getirmeleri planlandı.
   
 11. 12.05.2005 tarihinde Ege Tıp Günleri'nde Bodrum' da yapılan 2. toplantıda tüm bölge temsilcileri, hazırlanmış olan bilgi ve beceri hedefleri şablonları ile ilgili olarak kendi bölgelerindeki eğitim hastaneleri ile yaptıkları çalışmaları aktardılar. Bazı kurumların katılımı eksik olmakla birlikte katılımın çoğunlukta oluşu dikkati çekti. Hazırlanmış şablon ile ilgili benzer değerlendirme güçlükleri yaşanması nedeni ile bilgi hedeflerinin ayrıntılandırılması, ..... vb. çalışmalar yapılması gerekli oldu Dr. Özkan, böyle bir iskelet çalışmayı bir sonraki toplantıya getirebileceklerini belirtti. Toplantı tarihi Dermatoloji 2005 Simpozyumu öncesi 31 Mayıs 2005 olarak belirlendi.
   
 12. 31. Mayıs 2005'te İstanbul Tabip Odası'nda yapılan toplantıda, getirilen ayrıntılandırılmış bilgi ve beceri hedefleri üzerinde gün boyu tartışıldı ve ulusal çekirdek eğitim müfredatı oluşturulmaya çalışıldı. Dermatoloji Uzmanlık Eğitim Programı ve Karne oluşturmak üzere hedef belirlendi.
   
 13. Bu çalışmalara paralel olarak yürütmek üzere, dermatoloji eğitim kurumlarının güncel olanaklarının tespiti çalışmasına başlandı. Bu amaçla Dr. Sedef Şahin'den daha önce İstanbul Tabip Odasının yaptığı bir anket çalışmasından da yararlanarak bir anket hazırlaması istendi. 31 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan toplantıda bu anket üzerinde de tartışılarak son haline getirildi. Bir sonraki toplantının, günü daha sonra bildirilmek üzere Eylül 2005'te yapılması kararlaştırıldı.
   

SORUNLAR:

 1. Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu üyelerinin TDD tarafından görevlendirildiklerine ait birer belge (üzerinde dernek kaşesi bulunan) henüz alınamadı (Toplantı katılımları sırasında üyelerin kurumlarından izin almaları için gerekli oluyor)
 2. Yeterlik Kurulu yedek üyeleri ve Yeterlik Denetleme ve Danışma Kurulu asil ve yedek üyelerinin TDD tarafından oluşturulması beklenmekte..

Not: Konu ile ilgili olarak ekte yer alan iki dilekçe 15. 01.2005 tarihinde TDD Başkanlığına iletilmişti. Konunun ivedilikle ele alınmasını dileriz. Toplantı tarihleri, TDD'ye ek mali yük getirmemesi ve üyelere kolaylık olması için mevcut bilimsel toplantılara denk düşürülmeye çalışılmaktadır. Yürütme Kurulu üyelerinin kurs katılımı ile ilgili olarak yapılan ulaşım masrafı ödemeleri için teşekkür ederiz.

Dr. Oya Gürbüz
Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı