Yeterlik Yürütme Kurulu Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu kararları Mayıs 2005

Yeterlik Yürütme Kurulu ve Eğitim-Sınav Komisyonu Toplantı Notları ve Kararları

Toplantı no: 2
Toplantı yeri ve tarihi: Ege Tıp Günleri Bodrum, 12.05.2005

Toplantıya Katılanlar:
Dr. Nilgün Atakan
Dr. Oya Gürbüz
Dr. Nilsel İlter
Dr Yavuz Harmanyeri
Dr Erkan Alpsoy
Dr Sedef Şahin
Dr Sibel Alper
Dr Muammer Seyhan
Dr Sevgi Bahadır
Dr Emel Güngör
Dr Neslihan Şendur
Dr Serap Öztürkcan
Dr Ertan Yılmaz
( Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu'ndan misafir olarak katıldı)
  1. Toplantıya katılan tüm bölge temsilcileri ( Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç), hazırlanmış olan bilgi ve beceri hedefleri şablonları ile ilgili olarak kendi bölgelerindeki eğitim hastaneleri ile yaptıkları çalışmaları aktardılar. Bazı kurumların katılımı eksik olmakla birlikte, genelde tüm bölgelerde katılımın çoğunlukta oluşu dikkati çekti. Hazırlanmış şablon ile ilgili benzer değerlendirme güçlüklerinin yaşandığı görüldü. Konu ile ilgili görüş ve önerilerin tartışılması sonucunda bilgi hedefleri başlıklarının ayrıntılandırılması , mevcut parametrelerin anlamları ile ilgili uzlaşıya varılması , beceri hedeflerinin her bir bilgi hedefi altında yerleştirilebileceği gibi noktalarda görüş birliğine varıldı. İstanbul'da yapılacak ve bir gün boyunca sürecek toplantıya, Dr. Özkan bilgi hedeflerini ayrıntılandıracakları bir iskelet çalışma getirebileceklerini belirtti.Bu çalışma üzerinden, bir gün boyunca tartışılarak çekirdek bilgi ve beceri hedeflerinin oluşturulması planlandı. (Toplantı, 31 Mayıs Salı günü, 9 00- 17 00 saatleri arasında, İstanbul Tabip Odası'nda yapılacak. Bu konuda ayrıca duyuru yapıldı).
  2. Bu çalışmaları takiben, önümüzdeki sonbahara kadar Dermatoloji Uzmanlık Eğitimi Programı ve Uzmanlık Öğrencisi Karnesinin hazırlanması hedeflendi.Bu amaçla bir sonraki toplantıda çalışma grupları oluşturulması kararlaştırıldı.
  3. Bu arada mevcut eğitim kurumlarının olanaklarını tespit amacı ile, Dr. Sedef Şahin'e bir anket hazırlığı yapması konusunda görev verildi. Bu anket taslağının da İstanbul' da yapılacak toplantıda görüşülmesi planlandı.
  4. Temel Dermatopatoloji, Temel Dermatocerrahi...vb konuların dermatoloji uzmanlık eğitimi içinde yer alması ve bu konulardaki eğitim açığının kapatılabilmesi için ilgili derneklerden yardım alınabilecaği görüşüldü.
  5. Yeni gelişmelere göre,Yeni Türk Ceza Kanunu ile ilgili, bir bilgilendirme toplantısının Lütfi Tat Simpozyumu sırasında yapılabileceği kararı alındı.
  6. Çekirdek Beceri hedefleri ile ilgili minumum sayıların belirlenmesi ve daha uzun vadede temel beceri rehberlerinin hazırlanması planlandı.
  7. Dr. Nilgün Atakan, Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu üyelerinin toplantı katılımları ile ilgili masraflarının karşılanması konusunda, Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu'nun olumlu görüşünü dile getirdi.

Dr. Oya Gürbüz
Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu