Yeterlik Yürütme Kurulu kararları Kasım 2004

Yeterlik Yürütme Kurulu ve Eğitim-Sınav Komisyonu Toplantı Kararları

Toplantı no: 1
Toplantı yeri: İstanbul
Amaç: Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yapılanmasını Tamamlamak


1- Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu başkan, başkan yardımcısı, muhasip üye ve sekreter seçimi

2- Dermatoloji Yeterlik Denetleme ve Danışma Kurulunu oluşturabilmek için yöntem tespit edilmesi ve Türk Dermatoloji Derneğine teklif edilerek görüş alınması

3- Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu yedek üyelerinin belirlenerek Türk Dermatoloji Derneğine teklifi ve görüş alınması

4- Dermatoloji Yeterlik Eğitim ve Sınav Kurullarının seçimi, bu kurulların çalışma düzenlerinin tartışılması

5- Dermatoloji Yeterlik Kurulunda görev almış ve alacak üyelerin güncel eğitim bilimi ve ölçme değerlendirme yöntemleri konusunda gelişmelerine katkıda bulunacak planlama yapılması

6- Bir sonraki toplantı yer ve tarihinin saptanması


DERMATOLOJİ YETERLİK YÜRÜTME KURULU TOPLANTI KARARLARI
Toplantı no: 1
Toplantı tarihi, yeri: 27.11.2004, İstanbul
Toplantıya katılanlar: Dr. Yavuz Harmanyeri
Dr. Güzin Özarmağan
Dr. Şebnem Özkan
Dr. Oya Gürbüz
Dr. Nilsel İlter
Dr. Sibel Alper
Dr. Sedef Şahin
Dr. Süleyman Pişkin
Dr. Deniz Seçkin
Dr. Oktay Taşkapan
Dr. Can Baykal (Toplantıya Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu'ndan misafir olarak katıldı)


1- Oturum başkanlığına Dr. Yavuz Harmanyeri oy birliği ile seçilerek gündemin ilk maddesine geçildi.

2- Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu (DYYK) başkanının adaylar arasından, 1 aday olması durumunda açık, birden fazla aday olması durumunda kapalı oy ile seçilmesine, başkan yardımcısı, muhasip üye ve sekreter üyenin başkanın teklifi üzerine açık oylama ile seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- DYYK başkanlığına, tek aday olan Dr. Oya Gürbüz, açık oylama ile oy birliği ile seçildi.

4- Dr. Oya Gürbüz başkanlığında devam edilen toplantıda, başkanın teklifi üzerine Dr Nilsel İlter başkan yardımcısı, Dr. Sedef Şahin muhasip üye, Dr. Oktay Taşkapan sekreter üye olarak oy birliği ile seçildi.

5- Türk Dermatoloji Derneği genel kurulu sırasında başvuru olmadığı için belirlenemeyen Dermatoloji Yeterlik Denetleme ve Danışma Kurulu'nun (3 asil, 3yedek üye) oluşturulabilmesi için Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu'na aşağıda isimleri yazılı üyelerin teklif edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Dr. Fikret Kölemen
Dr. Ertuğrul Aydemir
Dr. Hamdi Memişoğlu
Dr. Meral Ekşioğlu
Dr. Hüseyin Endoğru
Dr. Köksal Alpay
Dr. Adem Köşlü
Dr. Şükran Tunalı

6- Yine yeterli başvuru olmadığı için genel kurul sırasında seçilemeyen DYYK yedek üyelerinin (5 üye) seçimi için aşağıdaki üyelerin, Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu'na teklifine oy birliği ile karar verildi
Dr. Oya Oğuz
Dr. Soner Uzun
Dr. Ayten Ferahbaş
Dr. Güliz İkizoğlu
Dr. İkbal Aydıngöz

7- Dermatoloji Yeterlik Eğitim ve Sinav Kurulu'nun (DYESK) seçimine geçilmeden önce Dr. Oya Gürbüz tarafından Ankara'da 5-10 Kasım 2004 tarihleri arasında yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi: Programlama-Uygulama- Değerlendirme Çalıştayı , eğitim, ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili yeniden yapılanma çalışmaları ve Dr.Şebnem Özkan tarafından 9 Eylül Üniversitesinde bu konuda yürütülen çalışmalar hakkında kısaca bilgi verildi.

8- DYESK üyelerinin seçiminde: Yedi üyenin Türkiye'nin 7 bölgesinden, 3 üyenin DYYK üyeleri arasından seçilmesi yönündeki görüş, çoğunluk tarafından benimsendi. Bu yöntemle Türkiye'nin tüm bölgelerinden seçilen üyelerin başkanlığında küçük çalışma gurupları oluşturularak katılımın yaygınlaştırılabileceği düşünüldü. Ayrıca üniversite dışı SSK ve Devlet Eğitim Hastaneleri'nin eğitimci temsilcilerinin bulunması gerekliliği vurgulandı.

9- Çalışmalara başlamadan önce tüm DYESK üyelerinin ve onların küçük çalışma gurubu üyelerinin güncel eğitim yöntemleri, eğitim programı hazırlama ve güncel ölçme değerlendirme yöntemleri ile ilgili birçok merkezde düzenlenmekte olan eğitim kurslarına katılmalarının gerekliliği konusunda görüş birliğine varıldı. Dr. Şebnem Özkan 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde böyle bir kurs organize edilmesi konusunda yardımcı olacağını belirtti

10- Aşağıda isimleri yazılı 10 üye, DYESK'te çalışmak üzere oy birliği ile seçildiler. Ayrıca on üyenin kendi bölgelerinde çalışabileceği küçük guruplar için de isim önerilerinde bulunuldu.
Dr. Şebnem Özkan (Ege B.): Dr. Sibel Alper, Dr. İlgül Zeren, Dr. Reyhan Önoğlu
Dr. Oya Gürbüz (Marmara B.): Dr. Tülin Mansur, Dr. Tülin Ergun, Dr. Nilgün Bilen, Dr Ayşe Kavak, Dr. Emel Bülbül, Dr. Adnan Görgülü
Dr. Sedef Şahin (İç Anadolu B.): Dr. Deniz Seçkin, Dr. Ayşe Boyvat, Dr.Murat Öztaş, Dr. Emel Erkek, Dr. Semih Tatlıcan
Dr. Erkan Alpsoy (Akdeniz B.): Dr. Soner Uzun, Dr. Güliz İkizoğlu, Dr.Mete Baba
Dr. Sema Aytekin ( Güneydoğu Anadolu B.): Dr. Serhat İnalöz
Dr. Muammer Seyhan ( Doğu Anadolu B.): Dr. Ahmet Metin, Dr.Gürsoy Doğan
Dr. Sevgi Bahadır ( Karadeniz B.): Dr. Nilgün Şentürk
Dr. Emel Güngör (İç Anadolu B.): Dr. Nilsel İlter, Dr. Ayten Ferahbaş
Dr. Nahide Onsun (Marmara B.): Dr. Güzin Özarmağan, Dr. Yavuz Harmanyeri, Dr. Oktay Taşkapan, Dr.Yalçın Tüzün, Dr. İkbal Aydıngöz
Dr. Neslihan Şendur (Ege B.): Dr. Serap Öztürkcan, Dr. Göksun Can Karaman, Dr. Mustafa Turhan Şahin

11- DYESK üyelerinin eğitim kurslarına katıldıktan sonra ilk iş olarak çekirdek eğitim programı hazırlıklarını tamamlaması ve 01.02.2005 tarihine dek çalışma raporları ile birlikte belirlenecek standart bir format üzerinden DYYK'ya göndermesi planlandı.

12- Bu toplantı kararlarının Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu üyelerine de gönderilmesi kararı alındı.

13- Toplantıya katılan ve daha sonraki toplantılara katılacak üyelerin yol masraflarının karşılanması yönünde Türk Dermatoloji Derneği ile iletişim kurup bir düzenleme oluşturmak için muhasip üye Dr. Sedef Şahin görevlendirildi.

DERMATOLOJİ YETERLİLİK YÜRÜTME KURULU