Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu (2016-2018)

PROF. DR. GÜNEŞ GÜR AKSOY - DERNEK BAŞKANI
Seçildiği Görev : Yönetim Kurulu Asil Üye
E-Mail : gunesgur@gmail.com
DOÇ. DR. EMEL ERDAL ÇALIKOĞLU - SEKRETER
Seçildiği Görev : Yönetim Kurulu Asil Üye
E-Mail : emelerdal@hotmail.com
PROF. DR. AKIN AKTAŞ - SAYMAN
Seçildiği Görev : Yönetim Kurulu Asil Üye
E-Mail : akaktas@hotmail.com
PROF. DR.ERTAN YILMAZ - ÜYE
Seçildiği Görev : Yönetim Kurulu Asil Üye
E-Mail : eyilmaz58@yahoo.com.tr
PROF. DR. NİLGÜN ŞENTÜRK - ÜYE
Seçildiği Görev : Yönetim Kurulu Asil Üye
E-Mail : nilsenturk@yahoo.com
PROF. DR. OSMAN KÖSE - Üye
Seçildiği Görev : Yönetim Kurulu Asil Üye
E-Mail : drokose@yahoo.com.tr
DR. SEMA KARAOĞLU - Üye
Seçildiği Görev : Yönetim Kurulu Asil Üye
E-Mail : skaraolu@hotmail.com

Özel Görev Dağılımları

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu temsilcisi: Akın Aktaş Medya

Ağ Sayfası ve İletişim Sorumlusu: Emel Çalıkoğlu ve Sema Karaoğlu

Hukuksal Konular Sorumlusu: Ertan Yılmaz

Çalışma Grupları Sorumlusu: Osman Köse

Burslar Sorumlusu: Nilgün Şentürk

Uluslararası İlişkiler Sorumlusu: Güneş Gür Aksoy

Özel Hekimlik/Uzmanlar Sorumlusu: Sema Karaoğlu ve Emel Çalıkoğlu

Asistan Kolu Sorumlusu: Ertan Yılmaz ve Güneş Gür Aksoy

Denetim Kurulu (2016-2018)

Can Baykal : Denetim Kurulu Asil Üye
Sedef Şahin : Denetim Kurulu Asil Üye
Rasime Erkan : Denetim Kurulu Asil Üye
Filiz Canpolat : Denetim Kurulu Yedek Üye
Lale Dönderici : Denetim Kurulu Yedek Üye
Sibel Doğan : Denetim Kurulu Yedek Üye