Teletıp hakkında hukuksal değerlendirme

Değerli Üyelerimiz,

Teletıp hakkında hukuk büromuz tarafından hazırlanan görüş yazısı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan broşür ekte bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

EK: Teletıp hakkında hukuksal değerlendirme

EK: Telemedicine 2010

Eklenme tarihi: 21.04.2020