'Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Mücadelesi "Çevrim İçi" Sempozyumu' hk.

Değerli Üyelerimiz,
 
Türk Tabipleri Birliği (TTB)  tarafından derneğimize iletilen 'Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Mücadelesi “Çevrim İçi” Sempozyumu' hakkındaki duyuru yazısını ekte bilgilerinize sunarız. 17-19 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek sempozyuma katılım ücretsizdir.
 
Saygılarımızla,
 
Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu
 
EK: Duyuru