Azatioprin etken maddeli ilaç hk.

Değerli Meslektaşlarımız,
 
Behçet Hastalığı tedavisinde sık kullanılan Azatioprin etken maddeli ilaç, Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanları tarafından reçete edilmesi durumunda, geri ödeme kapsamından çıkarılmış ve bu da ülkemiz genelinde dermatoloji polikliniklerinde çok ciddi işleyiş sorunlarına ve hasta mağduriyetine neden olmuştu. 
 
Bu durumun düzeltilmesi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na yaptığımız başvuru sonucunda Azatioprin etken maddeli ilaç, 21.09.2020 tarihinde yayınlanan "TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi"ne eklenmiştir.  Liste ekte bilgilerinize sunulur. 
 
Saygılarımızla,
 
Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu