Türk Dermatoloji Derneği Olağan Genel Kurul Duyurusu

TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURULU

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 21 Ekim 2022 tarihinde saat 15.40’ ta Kıbrıs, Bafra, Limak Otel, Salon I’de yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıda sunulmaktadır.

 

 Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

Gündem

  1. Açılış ve yoklama
  2. Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu
  3. Yönetim Kurulu etkinlik raporunun okunması
  4. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dallarına Akreditasyon belgelerinin verilmesi
  5. Türk Dermatoloji Derneği Tüzüğünün “Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.” Olarak başlayan 15. maddesininYönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin listesini düzenler.” şeklinde değiştirilmesinin görüşülmesi ve oylanması  
  6. Türk Dermatoloji Derneği Tüzüğünün “Genel Kurul toplantıları: Genel kurul bu tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır.” Olarak başlayan 17. maddesininGenel Kurul toplantıları: Genel kurul bu tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır.” şeklinde değiştirilmesinin görüşülmesi ve oylanması 
  7. “Türk Dermatoloji Yeterlik Yönergesindeki değişikliklerin” görüşülmesi ve oylanması
  8. XXXII. Ulusal Dermatoloji Kongresini düzenleyecek kurumların sunumu (adaylar: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı) ve oylanması
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kapanış

 

EK1: TDD Tüzüğü'ne ulaşmak için tıklayınız.

EK2: TDD Tüzüğü Değişiklik Önerileri'ne ulaşmak için tıklayınız.

EK3: TDYK Yönergesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

EK4: TDYK Yönergesi Değişiklik Önerileri'ne ulaşmak için tıklayınız.

Eklenme tarihi: 22.09.2022