TUS Kadroları-Bilgilendirme

Tıpta Uzmanlık Sınavı kadrolarının Mart 2022 de açıklanmasıyla Deri ve Zührevi Hastalıklar kontenjanının 90’dan 338’e çıkarıldığını üzülerek sizlerle paylaşmıştık. Konuyla ilişkili olarak başlattığımız hukuksal süreç devam ederken, gerekli mercilere ilettiğimiz tüm itirazlarımıza rağmen uygulamada ısrarcı olunduğunu ve Deri ve Zührevi Hastalıklar TUS kontenjanının Eylül 2022 için yine çok yüksek olacak şekilde bu defa 327 olarak belirlendiği açıklanmıştır.

Açıklanan kadrolarının sadece Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanlık dalı için değil hemen hemen tüm uzmanlık dalları için eğitici sayısı, eğitim veren kurumun olanakları gözetilmeksizin, eğitim kurumlarının talep ettikleri kadro sayısından bağımsız olarak belirlendiği açıktır. Öğrencisi sayısı ve eğitici sayısı arasındaki orantısızlığın tıpta uzmanlık eğitimini son derece olumsuz etkileyeceği gerçeğinden hareketle Türk Dermatoloji Derneği olarak diğer uzmanlık dernekleriyle iş birliği içinde yapılan yanlışın düzeltilmesini sağlayacak adımları planlama kararı aldığımızı ve bu plan doğrultusunda ilk toplantımızı 28 Eylül 2022 tarihinde hukuk büromuz avukatlarının da katılımıyla Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile yapacağımızı bildiririz.

Nitelikli uzmanlık eğitiminin her zaman birincil hedef olarak yer alacağı yol haritamızı ivedilikle Sağlık Bakanlığı ve Tıpta Uzmanlık Kurulu’yla paylaşarak, kararlılıkla konunun takipçisi olacağımızı bilgilerinize sunarız. 

Konu ile ilişkili sizlerden gelebilecek çözüm önerilerine de açık olduğumuzu ve varsa önerilerinizi sekreterya@turkdermatoloji.org.tr adresinden bize her zaman ulaştırabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

Eklenme tarihi: 27.09.2022