5 Dakika Muayene Süresi Dilekçeler-Görseller

Sağlık Bakanlığının kamu hastanelerinde özellikle deri ve zührevi hastalıkları polikliniklerinde 5 dakikada bir hasta randevusu uygulamasını hızlandırdığına ilişkin yoğun şikayetler almaktayız. Bildiğiniz gibi, bakanlığın bu adımı atması ile derhal yüz yüze görüşmeler yapmış ve yazılı itirazlarımız olmuştu. Bu girişimlerimizden olumlu gelişme sağlanamaması nedeniyle hukuksal itiraz süreci başlatılmıştı. Beş dakikada bir hasta muayenesi kararının yürütmesinin durdurulması davamız halen devam etmektedir. Hukuksal süreçler ne yazık ki çok yavaş ilerlemektedir.

Sağlık Bakanlığı hasta yığılmalarını gerekçe göstererek; son hafta içinde başka isimlerle ve farklı yöntemlerle 5 dakikada bir hasta randevusunu meslektaşlarımıza dayatma dozunu yükseltmiş ve bu uygulama mobbing aşamasına gelmiştir.

Türk Dermatoloji Derneği olarak Sağlık Bakanlığına “bu uygulamaya derhal son verilmesini talep eden” yeni bir yazı yazılmıştır. Hukuk büromuz, “hasta randevu sayı ve süreleri ve/veya mesai bitiminden sonra randevuların tamamlanması taleplerine” itiraz etmek isteyen üyelerimiz için, Hastane Başhekimlikleri ’ne sunulmak üzere dilekçe örneği hazırlamıştır. İtirazlarımızın çok olması bu yanlıştan dönülmesine önemli katkı verecektir. Bu uygulamaya maruz kalan üyelerimizin linkte sunulan dilekçeleri doldurup başhekimliklere vermeleri bu açıdan önem kazanmaktadır.

Türk Dermatoloji Derneği olarak, ayrıca bu sorunu görünür kılmak ve öncelikli çabamızın toplumun sağlığı olduğunu vurgulamak adına sosyal medyanın tüm kanallarında kullanılmak üzere ekte görsellerimizi yaygınlaştırmaya başladık. Bu görselleri sizlerin de paylaşması sesimizi duyurmak açısından önemlidir.

Her açıdan sorunlu bu uygulamanın sona erdirilmesi çabalarımız her katmanda artarak devam edecektir. Sizlerden bu konuyla ilgili gelecek her öneriye açık olduğumuzu belirtmek isteriz.

İlgili görsellerden birincisine ulaşmak için buraya, ikincisine ulaşmak için ise buraya tıklayınız.

Başhekimlik Başvuru Dilekçesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı Başvuru Dilekçesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

Eklenme tarihi: 05.10.2022