MBYS Hasta Bilgileri Kaydı İstemli Genelgeye İlişkin İDDK Kararı Hk. Bilgilendirme

Değerli Üyelerimiz,

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından  2020 yılının Mart ayında Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) konulu, muayenehane hekimlerinin hastalarına ait  bilgileri MBYS'ye girmesinin sağlanması talebini içeren yazısı tüm taşra teşkilatlarına gönderilmişti. Hastaların özel hayatın gizliliğine müdahale eden, hekimleri de sır saklama yükümlülüklerini ihlal etmeye zorlayan bu girişim üzerine Derneğimiz tarafından açılan davaya ilişkin süreçler ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) kararı hakkında detaylı bilgi notunu ve İDDK kararı içeriğini bilgilerinize sunarız.

Hukuk Büromuz, Bakanlığın MBYS’ye bilgi girişi yapılmadığı gerekçesiyle bir hekim hakkında yaptırım uygulaması halinde, hem yaptırıma uğrayan hekim hem de özel hayatın gizliliği hakkına müdahalede bulunulan bir hasta adına da bireysel dava açmakta yarar olduğu görüşünü bildirdi. Bu nedenle, MBYS’ye bilgi girişi istemli yazılar tebliğ edilmesi ve yerine getirmeyenler hakkında yaptırım uygulanması halinde, gerekli hukuki süreçlerinin başlatılması için hukuk büromuza iletilmek üzere sekreterliğimize başvurmanızı rica ederiz.

 

EK 1 : İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı

EK 2 : Bilgi Notu

 

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu