GİRİŞİMSEL DERMATOLOJİDE AYIN OLGULARI OTURUMLARI-2 / 27 MART 2023, PAZARTESİ

Türk Dermatoloji Derneği bünyesinde gerçekleştirilen “Girişimsel Dermatolojide Ayın Olguları” oturumlarının ikincisi 27 Mart 2023 Pazartesi saat 19.00’da yapılacaktır. Toplantı içeriği başlıca “deri lezyonlarının cerrahi eksizyonu ve deri defektlerinin onarılması, Mohs mikrografik cerrahi, kriyocerrahi, elektrocerrahi, lazer/ışık/enerji bazlı cihaz uygulamaları, estetik ve kozmetik uygulamalar” alanlarının birinden seçilen olgu sunumları ve bu olgularla ilgili genel bilgi ve tecrübe paylaşımı şeklinde olacaktır. 90 dakika sürmesi planlanan toplantıda 4 meslektaşımız olgu sunumlarını gerçekleştirecektir. Katılımcılar sunumlarında aynı konuyu vurgulayan en fazla 3 olgu sunabilecek olup sunumlar için her bir katılımcıya maksimum 15 dakika verilecektir. Her sunum bitiminde 5 dakika tartışma için ayrılacaktır. Olgular aktarılırken uygulanan girişime ait detayların yanı sıra, uygulama yapılan alanın anatomisi, girişimde cihaz kullanıldıysa cihazla ilişkili etki mekanizması ve parametreler, enjeksiyon yapıldıysa enjekte edilen ürüne ait detaylara özellikle vurgu yapılması beklenmektedir. Bu toplantılarda sunulan olgular arasından eğiticilerden oluşan bir jüri tarafından seçilenler Türk Dermatoloji Derneği’nin süreli yayını olan ve yılda 4 sayı çıkaran Turkish Journal of Dermatology’ de yayınlanacaklardır.

Olgu sunumu yapmak isteyen meslektaşlarımızın olgularını en geç 20 Mart 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, olguya ait başlık, araştırmacı adları (sunumu yapacak araştırmacı adının altı çizili olacak şekilde), araştırmacıların kurumları ile birlikte özetlerini (maksimum 250 kelime) sekreterya@turkdermatoloji.org.tr adresinden bize ulaştırmaları beklenmektedir. Olgular gönderim sırasına göre kabul edilecektir.

Toplantımızın bilgi paylaşımı açısından oldukça verimli ve keyifli olacağına inanıyor, tüm meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.

 

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

Eklenme tarihi: 06.02.2023