Girişimsel Dermatolojide Ayın Olguları-3

Girişimsel Dermatoloji günlük pratiğimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu disiplin deride, tırnakta, saç/saçlı deride, damarlar üzerinde ve/veya mukozalarda neşter ve sütür ile gerçekleştirilen tedavi edici işlemlerden, minimal invazif işlemlere, enerji bazlı cihazlarla gerçekleştirilen işlemlerden, estetik ve kozmetik amaçlı enjeksiyonlara kadar uzanan geniş bir yelpazedeki girişimlerle ilgilenir. Özel merak ve el becerisinin yanı sıra komplikasyon riski nedeniyle yoğun anatomi bilgisi de gerektirir. Bu nedenle yurt dışında dermatoloji uzmanlığı sonrasında yan dal eğitimi veren resmi programlar oluşturulmuştur. Ülkemizde de zaman içerisinde benzer bir gelişme olması kaçınılmazdır.

Bu bağlamda Girişimsel Dermatolojinin ülkemizdeki gelişimine katkı sağlayacağı düşüncesiyle Türk Dermatoloji Derneği bünyesinde, TUKMOS Deri ve Zührevi Hastalıkları çekirdek eğitim müfredatında yer alan girişimsel yetkinliklerin tümünü kapsayacak şekilde, “Girişimsel Dermatolojide Ayın Olguları” adı altında çevrimiçi toplantılarının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Girişimsel Dermatolojide Ayın Olguları başlıklı bu çevrimiçi toplantılar her ayın son pazartesi günü saat 20.30’da başlayacaktır. Toplantılar 90 dakika sürecek, her toplantıda 4 olgu sunumu yapılacaktır. Katılımcılar sunumlarında aynı konuyu vurgulayan en fazla 3 olgu sunabilecek olup sunumlar için her bir katılımcıya maksimum 15 dakika verilecektir. Her sunum bitiminde 5 dakika tartışma için ayrılacaktır. Olgular aktarılırken uygulanan girişime ait detayların yanı sıra, uygulama yapılan alanın anatomisi, girişimde cihaz kullanıldıysa cihazla ilişkili etki mekanizması ve parametreler, enjeksiyon yapıldıysa enjekte edilen ürüne ait detaylara özellikle vurgu yapılması beklenmektedir. Bu toplantılarda sunulan olgular arasından eğiticilerden oluşan bir jüri tarafından seçilenler Türk Dermatoloji Derneği’nin süreli yayını olan ve yılda 4 sayı çıkaran Turkish Journal of Dermatology’ de yayınlanacaklardır.

Üçüncüsü 24 Nisan 2023 Pazartesi akşamı saat 20:30’da gerçekleşecek Girişimsel Dermatolojide Ayın Olguları toplantısına olgu göndermek isteyen üyelerimizin olgularını en geç 17 Nisan 2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, olguya ait başlık, araştırmacı adları (sunumu yapacak araştırmacı adının altı çizili olacak şekilde), araştırmacıların kurumları ile birlikte özetlerini (maksimum 250 kelime) sekreterya@turkdermatoloji.org.tr adresinden bize ulaştırmaları beklenmektedir. Olgular gönderim sırasına göre kabul edilecektir. Programın son hali 19 Nisan 2023 Çarşamba günü sizlerle paylaşılacaktır.

Girişimsel Dermatolojide Ayın Olguları toplantılarının bilgi ve deneyim paylaşımı açısından oldukça verimli ve keyifli geçeceğine inanıyor, tüm meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.

 

 Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

Eklenme tarihi: 05.04.2023