XXXIII. ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRESİ DÜZENLEMEK İÇİN ADAYLIK SÜRECİ BAŞLADI

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu, 2025 yılı Ekim ayında yapılması planlanan XXXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi’ni düzenleme adaylık sürecini başlatmıştır. Ulusal Kongrenin adaylık süreci, kurumun belirlenmesi ve kurumun yükümlülükleri; “Ulusal Dermatoloji Kongresi Düzenleme Yönergesi”ne göre belirlenecektir.

 

Ulusal Dermatoloji Kongresini; Türk Dermatoloji Derneği ve bir eğitim kurumu birlikte düzenleyecektir. Kongrenin düzenlenmesi ile ilgili olarak ana sorumluluk Türk Dermatoloji Derneği' ne aittir. Ortak düzenleyici kurum bilimsel programdan sorumludur.

 

Adaylık başvuruları Türk Dermatoloji Derneği’ ne bir dilekçe ile aşağıdaki adrese yapılmalıdır. Adaylık başvuruları 30 Haziran 2023 akşamına kadar yapılabilecektir. Ayrıca, son başvuru tarihine kadar tüm belgeleri tamamlamak koşuluyla, e-posta yoluyla sekreterya@turkdermatoloji.org.tr adresine ön-başvuru yapılabilir.

 

Aday olmaya hak kazanan kurumlar 30 Temmuz 2023 tarihinde web sayfamızda ve e-posta ile duyurulacaktır. Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından, koşulları uygun bulunan adaylar Antalya’da yapılacak XXXI. Ulusal Dermatoloji Kongresinde yapılacak olan Türk Dermatoloji Derneği Genel Kurulu’na sunulacaktır. XXXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi’ni düzenleyecek kurumu TDD Genel Kurul üyelerinin oyları belirleyecektir. İlk turda oyların yarısından bir fazlasını alan kurum çıkmazsa, en çok oyu alan iki kurum arasında 2. tur oylama yapılacaktır.


Adaylık Koşulları;

1-Kongre düzenlemeye sadece eğitim veren kurum/lar aday olabilir.

2-Kurumda biri kıdemli olmak üzere 2 profesör olmak koşuluyla en az 4 öğretim üyesi olmalıdır. Bu sayıya sahip olmayan iki kurum ortak düzenleme başvurusunu yapabilirler.

3-Son 10 yılda Ulusal Dermatoloji Kongre’sini yapan kurumlar aday olamazlar.

 

 

Saygılarımızla,


TDD Yönetim Kurulu

Eklenme tarihi: 11.04.2023