XXXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi Burs Destekleri

Türk Dermatoloji Derneği; 18-22 Ekim 2023 tarihlerinde Pine Beach Otel,  Antalya’ da düzenlenecek olan XXXI. Ulusal Dermatoloji Kongresinde Seksen (80) üyesine ulaşım, kayıt ve konaklama desteği verecektir. Destek, Türk Dermatoloji Derneği tüzüğünün 4. maddesine dayanılarak ve “Türk Dermatoloji Derneği Bilimsel Etkinliklere Katılım ve Araştırma Destek Yönergesi”ne göre verilecektir.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinden etkilenen kurumlardan olgu veya araştırma bildirisi ile başvuruda bulunan 3. ve 4. yıl uzmanlık öğrencisi depremzede üyelerimize destek  önceliği verilecektir.  

 

Destek ve Başvuru Koşulları

1-Başvurmanın ön koşulu Türk Dermatoloji Derneği üyesi olmak ve aidatını yatırmış olmaktır.

2-Başvurular, kongre bildirisi gönderimi sırasında online olarak yapılacaktır.

3-Başvuranlar, herhangi bir yerden kongreye katılım konusunda mali destek almadıklarına ilişkin yazıyı onaylayacaklardır.

4-Değerlendirme, Kongre düzenleme kurulunun TDD-YK üyeleri tarafından yapılacaktır.

5-Araştırma görevlileri başvuruda ve sıralamada öncelikli olacaklardır.

6-Araştırma bildirileri başvuruda ve sıralamada öncelikli olacaklardır.

7-Destek sözel bildiri veya poster tartışması sunucularına sağlanacaktır.

8-Sözel bildirilerle katılanlar önceliklidir. Başvuruların çok olması halinde kongre bilimsel değerlendirme kurulunun bildirilere verdiği puanlar göz önüne alınacaktır.

9-Başvuruların dolmaması halinde poster sunumlarında ilk isimle başvuranlar değerlendirmeye dâhil edilecektir.

 

Saygılarımızla

TDD Yönetim Kurulu

Eklenme tarihi: 11.04.2023