Çevre, İklim ve Sağlık için İşbirliği Projesi (ÇİSİP) Kapanış Toplantısı- Bilgilendirme

Sağlık ve Çevre Birliği ve HASUDER tarafından düzenlenen “Çevre, İklim ve Sağlık için İşbirliği Projesi (ÇİSİP) Kapanış Toplantısı” 2 Haziran Cuma günü Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Derneğimiz, TDD Genel Sekreteri Gonca Elçin’in katılımıyla temsil edilmiştir. Yaşadığımız deprem, doğal afetler ve iklim değişikliğinin Türkiye sağlık sistemi için iki büyük sorun olduğunun vurgulandığı toplantıda Deri ve Zührevi hastalıklar uzmanlık dalı ile işbirliği içinde olunması konusu önemle vurgulanmıştır. Bu ihtiyaca istinaden gelecek  Çevre, İklim ve Sağlık için İşbirliği Projelerinde TDD nin aktif rol almasına karar verilmiştir.

ÇİSİP etkinliği hakkında detaylı bilgi için web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

https://www.env-health.org/

 

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

Eklenme tarihi: 08.06.2023