Saç Ekim Birimleri Hakkında Yönetmelik- Bilgi Notu

6 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ile Saç Ekim Birimleri Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin getirdiği esaslı düzenlemeler özetle şu şekildedir;

 

- Saç ekimi işleminin kesi içeren kök alma (folikül çıkarılması) aşamasının hekim olmayan kişilerce yapılmasına izin verilmiştir.

- Uzmanlık yetkisindeki saç ekimi işleminin gerekli uzmanlık eğitimini almayan hekimler tarafından, sertifika eğitimine dayanılarak uygulanmasına imkân sağlanmıştır.

- Tıpta uzmanlık eğitimi verme yetkinliği bulunmayan özel hastaneler, devlet hastaneleri ve tıp merkezlerine, uzmanlık bilgisi gerektiren saç ekimi işlemine ilişkin sertifika eğitimi düzenleme yetkisi tanımıştır.

- Saç ekimi yapılacak yerler arasında muayenehaneye yer vermemiştir.

 

Yönetmelikle Sağlık Bakanlığı, saç ekiminin riskli ve ağır komplikasyonlara yol açabilecek işlemler içeren bir tıbbi girişim olduğunu gözetmemiş, hekim olmayan kişilerce uygulanmasına imkân sağlayarak insan sağlığını riske atmıştır. Sertifikalı eğitimle uzman olmayan hekimlere saç ekimi uygulama yetkisi veren bir başka Yönetmelik, Danıştay tarafından geçmişte bilimsel temele dayanmadığı gerekçesiyle hukuka aykırı bulunarak iptal edilmesine rağmen Bakanlık, aynı kapsamda bir düzenlemeyi yeniden yürürlüğe koymuştur. Hukuka aykırılığı yargı kararıyla tespit edilen bir işlemin tekrar tesis edilmesi yargı kararını yok sayma, uygulamama ve dolanma anlamına gelmektedir.

Bu nedenle Derneğimizce Saç Ekim Birimleri Hakkında Yönetmeliğinin hukuka aykırılık oluşturan maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştır. Daire tarafından bir karar verildiğinde, üyelerimizle paylaşılacaktır.

 

Bilginize sunulur.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

Eklenme tarihi: 05.07.2023