12. Dermatoloji Yeterlik Sınavı-Son Başvuru Tarihi 1 Eylül 2023

Bu yıl onikincisi yapılacak Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı'nın 1. aşaması (kuramsal-yazılı sınav) 08 Ekim 2023 Pazar günü Saat 11:00, 2. aşaması (uygulama sınavı) 12 Kasım 2023 Pazar günü saat 11:00’de yapılacaktır. Son başvuru tarihi 1 Eylül 2023 cuma günüdür.

Kuramsal sınav İstanbul, Ankara, Trabzon ve İzmir olmak üzere 4 merkezde, uygulama sınavı ise sadece Ankara'da yapılacaktır. Kuramsal sınav merkezleri; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD'nın Eğitim Laboratuarı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilgisayar laboratuarlarıdırUygulama sınavı; Ankara'da sınavın hazırlanmasında teknik destek veren, birlikte çalıştığımız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD'nın Eğitim Laboratuar’ında yapılacaktır.

Yazılı sınav için kaynak kitap olarak Andrew's Diseases of the Skin 12. ve 13. Baskı, Bolognia-Dermatology 3. ve 4. Baskı ile Bolognia Dermatoloji (Türkçe Baskı) önerilmektedir. Sınav soruları üniversite ve eğitim-araştırma hastanelerinde görev yapan akademik kadrolar tarafından hazırlanmaktadır.

Her Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı yeterlik sınavlarının tüm aşamalarına katılma hakkına sahiptir. Son yıl uzmanlık öğrencileri ise sadece yeterlik sınavının bilgiye yönelik ilk aşaması kuramsal-yazılı sınava katılabilirler. Kuramsal ve uygulama sınavından başarı notu 60’dır. Yönergeye göre yeterlik sınavının kuramsal ve uygulama sınavında başarılı olan adaylara sınava giriş tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olmak üzere "Türk Dermatoloji Yeterlik Belgesi" verilmektedir.

Sınav içeriği ve yöntemine örnek olarak 2017 yılı sorularına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Online başvuru https://www.tdyyk.com/yeterlik-sinavi  ve https://turkdermatoloji-sorubankasi.com/ adreslerinden yapılabilir.

Sınava girmek için online başvuru yapıldıktan sonra sınava girilmek istenen merkezi de belirten, web sayfasından indirilecek başvuru dilekçesi doldurularak ve imzalanarak,

  • Uzmanlar için dermatoloji uzmanlık belgesinin,
  • Son yıl asistanları içinse dermatoloji eğitiminin son yılında olduğunu belgeleyen ve eğitim sorumlusu tarafından imzalanmış belge ile birlikte
  • Kimlik fotokopisinin de taranarak sekreterya@turkdermatoloji.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sınav için son başvuru tarihi 1 Eylül 2023 Cuma günüdür.

12. Dermatoloji Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi

2017 Kuramsal Sınav Soruları

2017 Uygulama Sınav Soruları

Bilgilerini gözden geçirmeyi, sınava girmeyi ve yeterlik belgesi almayı isteyen tüm adayları sınava bekler, başarılar dileriz.

 

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınav Komisyonu adına

 

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu adına

Prof. Dr. Meltem Uslu

 

Prof. Dr. Rebiay Kıran

Sınav Komisyonu Başkanı

 

Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı

Eklenme tarihi: 14.08.2023