TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 10 Ekim 2023 tarihinde saat 15.30’ da Antalya, Pine Beach Otel, Salon A’da yapılacaktır. Toplantı saatinde yeterli çoğunluk sağlanamaz ise 20 Ekim 2023 tarihinde aynı saat ve aynı yerde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanılacaktır.

 Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

 Gündem

 1. Açılış ve yoklama
 2. Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu
 3. Yönetim Kurulu etkinlik raporunun okunması
 4. Mali durum raporunun okunması
 5. Denetleme Kurulu raporunun okunması
 6. Raporlar üzerine görüşler, dilek ve temenniler
 7. Yönetim kurulunun raporunun ibrası, mali durum raporunun ibrası ve denetleme kurulu raporunun ibrası
 8. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dallarına Akreditasyon belgelerinin verilmesi
 9. Türk Dermatoloji Derneği Tüzüğünün “Olağan toplantı iki yılda bir defa Yönetim Kurulunun uygun gördüğü ilde Ekim ayında yapılır.” Olarak başlayan 15. maddesinin ikinci paragrafının “Olağan toplantı iki yılda bir defa Yönetim Kurulunun uygun gördüğü ilde yapılır.” şeklinde değiştirilmesinin görüşülmesi ve oylanması
 10. “Türk Dermatoloji Yeterlik Yönergesindeki değişikliklerin” görüşülmesi ve oylanması
 11. TDD Ulusal Dermatoloji Kongresi Düzenleme Yönergesindeki değişikliklerin” görüşülmesi ve oylanması
 12. XXXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresini düzenleyecek kurumların sunumu (adaylar: Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı) ve oylanması
 13. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun seçimi
 14. Kapanış

 

EK1: TDD Tüzüğü'ne ulaşmak için tıklayınız.

EK2: TDD Tüzüğü Değişiklik Önerileri'ne ulaşmak için tıklayınız.

EK3: TDYK Yönergesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

EK4: TDYK Yönergesi Değişiklik Önerileri'ne ulaşmak için tıklayınız.

EK5: TDD Ulusal Dermatoloji Kongresi Düzenleme Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

EK6: TDD Ulusal Dermatoloji Kongresi Düzenleme Yönergesi değişiklik önerilerine ulaşmak için tıklayınız.

Eklenme tarihi: 22.09.2023