Dermatoloji Alanında Yapılan Kongre Ve Sempozyumlarda Alan Koruma

Değerli Üyelerimiz,

Alanımızda birçok kongre ve sempozyum yıllardır başarıyla düzenlenmekte ve meslektaşlarımızın yoğun ilgi ve katılımıyla gerçekleşmektedir. Tıp kongrelerindeki ana amaç meslektaşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamak ve eğitimde sürekliliğe katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda her tıp branşı, multidisipliner bir yaklaşım gerektirmediği sürece bu toplantıları yalnız kendi meslektaşlarının katılımıyla gerçekleştirmeye büyük önem verir ve düzenleme kurulları da bu konuya titizlikle yaklaşır.

Son dönemde üzülerek şahit olduğumuz ve meslektaşlarımız tarafından da sıkça şikayet edilen bir konu, dermatoloji kongre ya da sempozyumlarında dermatoloji dışı eğitici/ konuşmacı ve katılımcıların yer almaya başladığının görülmesidir. Özellikle estetik kozmetik dermatoloji gibi alan ihlallerinin sık olduğu ve dernek olarak yasal mücadeleler verdiğimiz bir alanda dış katılımcıların olması hem alan savunmamızı zorlaştırmakta, hem mesleki üstünlüğümüz olan estetik kozmetik uygulamaları sıradanlaştırmakta, hem de meslektaşlarımızın önemli bir kısmını rencide etmektedir.

Estetik kozmetik dermatoloji, dermatologlar olarak oldukça güçlü olduğumuz, bilgi ve tecrübe açısından üst düzey donanıma sahip olan meslektaşlarımızın bulunduğu bir alandır. Buna rağmen eğitici ya da konuşmacı olarak dermatoloji dışı branşlara başvurulması ve yeni arayışlara girilmesi birçok meslektaşımız, derneğimiz yönetim kurulu tarafından şaşkınlık ve üzüntüyle karşılanmaktadır. Dermatolog dışı katılımcıların toplantılara dahil edilmesi ve onlara eğitim verilmesi de diğer bir kabul edilemez durumdur. Bu konuda dernek olarak ya da kişisel platformda ciddi yasal mücadeleler verilirken kendi içimizde bir birlik olamadığımızı görmek hepimizi derinden yaralamaktadır.

Diğer branşların toplantı düzenlerken gösterdiği özen, meslektaşlarını ve branşlarının çalışma alanını koruyucu ve yüceltici yaklaşımları bizler tarafından da gösterilmelidir. Dermatoloji güçlü kadroların bulunduğu büyük bir ailedir. Hepimizin bu aileye sorumluluğu vardır.

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu olarak dermatoloji alanında kongre/ sempozyum düzenleyen düzenleme kurullarını dermatolojinin gücünü ve güçlü duruşunu koruma ve güçlendirmeye, alanımıza sahip çıkmaya ve meslektaşlarımızı yücelten tercihlerde bulunmaya davet ediyoruz. Dermatoloji toplantılarının yalnızca dermatologların katılımıyla gerçekleşmesi konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz.

 

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği

Eklenme tarihi: 03.04.2024