Girişimsel Dermatolojide Ayın Olguları 11- TJD'de Yayınlanmak Üzere Seçilen Olgu

Değerli Üyelerimiz,

29 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen Girişimsel Dermatolojide Ayın Olguları-11 toplantısında sunulan 3 olgudan Turkish Journal of Dermatology- TJD de yayınlanmak üzere seçilen olgu “Hidradenitis Süpürativa Tedavisinde Ultrason Rehberliğinde İntralezyonel Linkomisin ve Triamnisolon Enjeksiyonu” isimli olgu olmuştur. Olguyu gönderen Dr. Sidar İlik’i tebrik ederiz.

 

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

Eklenme tarihi: 02.05.2024