Deri ve Zührevi Hastalıklar ÇEP Taslağı Hk.

Değerli Üyelerimiz,

TUK tarafından askıya çıkarılan Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Program Taslağı’nın etkilerini değerlendirmek ve gerekli adımları atmak üzere TDD Yönetim Kurulu, TUKMOS Üyeleri, TDD Yeterlik Yürütme Kurulu, EKDD Yönetim Kurulu, Dermatolojik Cerrahi Derneği, Genç Dermatolojik Cerrahi Derneği, Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği, Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Çalışma Grubu, Avrasya Dermatoloji ve Veneroloji Akademisi Derneği, Hukuk büromuz ve ilgili meslektaşlarımızın katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından 6 Mayıs 2024 tarihinde bir toplantı düzenlenmiştir.

Toplantıda, TDD Yönetim Kurulunca hazırlanan rapor üzerinde detaylı bir değerlendirme ve ilerleyen süreç için planlamalar yapılmıştır. Bu kritik sürecin etkin bir şekilde yönetilmesi adına, komisyon tarafından alınan kararların takibi ve uygulanması konusunda titizlikle çalışılacaktır.

Konu ile ilgili herhangi bir soru veya geri bildirim için lütfen sekreterya@turkdermatoloji.org.tr adresinden iletişime geçiniz.

 

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

Eklenme tarihi: 08.05.2024