ÇEP Müfredat Taslakları Toplantısı Hk.

Değerli Üyelerimiz,

TTB-UDEK tarafından 15 Mayıs 2024 tarihinde taslak çekirdek eğitim programlarına, kendi uzmanlık alanımızdan başlayarak özellikle yakın iş birliği yaptığımız, çalışma alanımız nedeniyle çakışma yaşadığımız uzmanlık alanlarından ilerleyerek tıpta uzmanlık eğitimlerine bütüncül bakabilmek, var olan sorunları saptamak ve çözümler üretmede yöntem belirlemek amacıyla düzenlenen toplantıya TUKMOS üyesi, dernek başkanımız Prof. Dr. Ertan Yılmaz ve Yeterlilik Yürütme Kurulu temsilcisi, Yönetim Kurulu üyemiz Prof. Dr. Başak Yalçın katılmışlardır.

Toplantının sonunda belirlenen ana mesaj; Çekirdek Eğitim Programlarına ilişkin itirazların veya katkıların hem bireysel hem de kurumsal düzeyde yapılabilmesi gerektiğiydi. Bu katkılar, hem bireylerin kendi görüşlerini iletebilecekleri hem de dernek yönetimi veya yeterlik kurulları gibi kurumsal yapılar aracılığıyla sağlanabilecektir. Bu yaklaşım, eğitim programlarının gelişimine ve iyileştirilmesine daha geniş bir katılımı teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Derneğimiz tarafından konuya ilişkin daha etkin bir çalışma yapılabilmesi adına Sekreterya Kurulu oluşturulmuş olup ve bu kurul tarafından çeşitli kanallardan veri toplanması, değerlendirilmesi, lobi faaliyetlerinin yürütülmesi gibi görevler üstlenilmiş ve konuyla ilgili olumlu değişiklikler sağlanması hedeflemektedir.

Siz değerli üyelerimizi derneğimizin faaliyetlerine ilişkin bilgilendirirken, aynı zamanda işbirliği ve ortaklığımızın daha da güçlenmesini arzuladığımızı belirtmek isteriz. UDEK Toplantı Programını, toplantıda Prof. Dr. Orhan Odabaşı tarafından yapılan sunumu ve UEMS Dermatoloji Uzmanlık Eğitimi Programını bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği

 

Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredat Taslakları Toplantı programına ulaşmak için tıklayınız.

Prof. Dr. Orhan Odabaşı sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

UEMS Dermatoloji Uzmanlık Eğitimi Programına ulaşmak için tıklayınız.

Eklenme tarihi: 18.05.2024