MBYS'ye hasta verisi girilmemesi nedeniyle başlatılan idari soruşturmalar için örnek savunma yazısı (güncellenmiş)

Değerli Meslektaşlarımız,

İl sağlık müdürlükleri, muayenehanelerde gerçekleştirdiği denetimlerde hastaların sağlık verilerinin MBYS'ye kayıtlı olup olmadığını denetlemekte, kaydetmeyen meslektaşlarımıza yaptırım uygulamaktadır.

Derneğimizin önceki duyurularında belirtildiği üzere, Sağlık Bakanlığının merkezi veri sistemi MBYS'ye bilgi girişi yapılması istemi, hastaların özel hayatın gizliliği hakkına ölçüsüz ve hukuka aykırı müdahale oluşturmakta, meslektaşlarımızı sır saklama yükümlülüğüne aykırı davranmaya zorlamaktadır. MBYS’ye kayıt talebinin yasal bir dayanağı da bulunmamaktadır.  Bakanlığın dayanak olarak gösterdiği 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 378.maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından 27.2.2024 tarihinde yayınlanan kararla iptal edilmiştir. Anayasanın üstünlüğü prensibi gereğince, Anayasaya aykırı olduğu tespit edilmiş bir düzenlemeye dayanılarak işlem tesis edilemeyeceği bilinmektedir. Ekte sunulan 27.5.2024 tarihli idare mahkemesi kararında da MBYS’ye kayıt talebinin Anayasa’ya uygun bir hukuki dayanağı olmadığı belirtilmiştir.

Hasta verilerini MBYS’ye kaydetmediği için hakkında il sağlık müdürlüklerince idari soruşturma başlatılan meslektaşlarımızın yararlanabileceği örnek bir savunma yazısı Derneğimiz Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olup ekleriyle birlikte aşağıda bilginize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

 

Örnek Savunma Yazısı’na ulaşmak için tıklayınız.

Ek-1 İdari Para Cezası’na ulaşmak için tıklayınız.

Ek-2 AYM 378.md İptal Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Ek 3-Yargı Kararları Derlemesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Ek-4 Uyarı Cezası iptal Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

EK-5 BAM Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Eklenme tarihi: 10.06.2024