Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalı/Klinik Adı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Web sitesi

http://tip.akdeniz.edu.tr/akademik-personel-3b

Telefon

Yasemin Turgut (Anabilim Dalı Sekreteri): 0242 2496000 (3677)

Prof.Dr. Ertan Yılmaz:  0242 2496709
Prof.Dr. Erkan Alpsoy: 0242 2496706
Prof.Dr. Soner Uzun:    0242 2496710
Prof.Dr. Özlem Dicle:  0242 2496707

Prof.Dr. Ülker Gül:       0242 2496747

Prof.Dr. Ayşe Akman Karakaş: 02422496708

e-posta

dermatoloji@akdeniz.edu.tr

Adres Bilgileri

Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 07059, Kampüs, ANTALYA
Poliklinik : H8 Blok 1. Kat, Servis: A1 Blok 6. Kat

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Soner UZUN

Öğretim Üyesi Kadrosu

Prof. Dr. Ertan YILMAZ
Prof. Dr. Erkan ALPSOY
Prof. Dr. Ayşe AKMAN KARAKAŞ
Doç. Dr. Sevil ALAN

Başasistan kadrosu

 -

Uzman Kadrosu

 -

Araştırma görevlisi/Asistan kadrosu

Dr. Öğr. Üyesi Aslı BİLGİÇ
Arş. Gör. Aslı ÖZÇENTİK
Arş. Gör. Kıfayat MAMMADLI
Arş. Gör. Mehmet Ali KOYUNCU
Arş. Gör. Adem ÖZDEMİR
Arş. Gör. Servinaz ENLİ
Arş. Gör. Oğuz YILMAZ
Arş. Gör. Gülbin YAŞAR SUBAŞI
Arş. Gör. Ahmet DEMİR
Arş. Gör. Sinan NANE
Arş. Gör. Malik GÜNGÖR

Şu ana kadar uzmanlık alan hekim sayısı

34

Tarihçe

Fakülte Kurulu’nun 26 Ocak 1976 tarihindeki 11. Toplantı ve 16 Sayılı Kararı gereğince Antalya Tıp Fakültesi’nde 30 kürsünün kurulmasına karar verilmiştir. Bunlardan bir tanesi de “Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü” olmuştur. Fakülte Kurulunun 26 Haziran 1979 tarihli ve Üniversitenin 3 Temmuz 1979 tarih ve 215 sayılı kararıyla, Doç. Dr. Erdal Başaran “Deri ve Zührevi Hastalıkları Kürsüsü” ne ilk “Kürsü Başkanı” olarak atanmıştır.
1979–1980 Eğitim Öğretim Yılında Dönem III. öğrencilerine verilen “Sifiliz” konulu ders, kürsü’nün fakülte’deki ilk dersi olmuştur. 1981–1982 Eğitim-Öğretim yılı, dönem V öğrencilerine “Deri ve Zührevi Hastalıkları” stajının ilk verildiği yıl olmuştur.
Deri ve Zührevi Hastalıkları Polikliniği ilk olarak Ekim 1980’de Üniversitenin Kepez’de yer alan hastane binasının zemin katındaki bir odada, Doç. Dr. Erdal Başaran ve bölümün ilk asistanı Dr. Ali Ülkü Yılmaz ile başlatılmıştır. Poliklinik, öğleden sonra 2 saatliğine elektro cerrahi ve biyopsi işlemleri yapılan “küçük müdahale odası” olarak da kullanılmıştır. Uzman Dr. Şahin Yazar, 1981 yılı Mart ayında uzman asistan kadrosuna atanmış, daha sonra aynı yıl 2547 sayılı YÖK yasasıyla kürsünün “Anabilim Dalı” olmasını takiben Kasım 1982’de yeni bir akademik kadro olan yardımcı doçent kadrosuna atanmıştır.
Anabilim Dalı 1987 yılında kampüs E bloktaki yerine taşınmıştır. Bu tarihlerde hastanede bölüme ayrılmış hasta yatağı bulunmamaktadır ve hastalar koğuşlarda boş bulunan yataklara yatırılarak izlenmektedir. 1992 yılında fototerapi ve kriyoterapi üniteleri çalışmaya başlamış, Temmuz 1997’den itibaren ise bölüm yataklı servisi olan bir bölüm haline gelmiştir. 1987 ile 2005 yılları arasında hastane içinde yapılan düzenlemeler ve inşaatlar nedeniyle poliklinikler 7 kez yer değiştirmiştir. 2005 yılından bu yana, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, tüm hizmetlerin sunulduğu, öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin bir arada bulunduğu H8 blok, 1. katta çalışmasına devam etmektedir.

Vizyon-Misyon

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalımız, 6 öğretim üyesi ve 5 uzmanlık öğrencisi kadrosuyla mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetlerini sürdürmekte, bilimsel araştırmalarla yeni bilgi üretimi sağlanmakta ve Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında sağlık hizmeti sunmaktadır. Kliniğimiz, bilgi birikiminin paylaşımı ve yaygınlaştırılması konularında da etkin çalışmalar yapmaktadır. 
Yukarıda bahsedilen her bir faaliyetin çağdaş ve gelişmiş ülke standartlarına ulaşmasını sağlamak için gerekli planlamaların ve çalışmaların yapılması Anabilim Dalımızın temel amacı olarak belirlenmiştir.

Hizmetler

Poliklinik, H8 blok 1. kattaki bölümde hizmet vermektedir. Toplam 4 poliklinikte her gün randevulu veya randevusuz ortalama 100 hastaya bakılmaktadır. Psoriasis, Behçet hastalığı,  otoimmün büllü hastalıklar (pemfigus vb.),  melanositik hastalıklar (nevus, melanom), saç hastalıkları, ağız hastalıkları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, allerjik hastalıklar, tropikal hastalıklar (şark çıbanı vb.) için kayıt ve izlem sistemi kullanılmaktadır.
Kliniğimizde aşağıda belirtilen Tanı ve Tedavi hizmetleri verilmektedir;
Tanısal hizmetler: Deri, saç ve tırnak örneklerinin incelenmesinde nativ preparat, biyopsi, demosidozis için yüzeysel mikroskobi, saç dökülmesinde trikogram değerlendirmesi, tanı amaçlı yara sürüntülerinin incelenmesi, çeşitli hastalıkların wood ışığı ile muayenesi, benlerin ve deri tümörlerinin dijital dermoskopi ile değerlendirilmesi, allerji testleri.
Tedavi hizmetleri: Kriyoterapi, elektrocerrahi, akne tedavisi, tırnak batması tedavisi, hiperhidroz (aşırı terleme) tedavisinde botilinum toksin uygulaması, iyontoforez, kimyasal soyma (peeling), pek çok hastalıkta yerel ve genel foto(kemo)terapi (UVA, UVB) tedavileri yapılmaktadır. Ayrıca, damarsal hastalıklar ve lekeler için lazer tedavisi uygulanmaktadır.
Programa bağlı olarak öğretim üyelerimiz gün boyunca poliklinikte ve servisimizde hasta konsültasyonu veya tedavi hizmetlerinin uygulamasında araştırma görevlileriyle birlikte çalışmaktadır.

Poliklinik/Servis                                  

Bakınız: Hizmetler bölümü

   

Özel/YanDal poliklinikleri

Bakınız: Hizmetler bölümü

Klinikte mevcut cihazlar

Kriyoterapi, elektrokoter, Fototerapi cihazları (Dar band UVB, PUVA, lokal ve genel), dijital dermoskopi, NdYAG/KTP Lazer, Trikoscan, iyontoforez cihazı, dermojet