Eğitim Planı ve Karne


Değerli Eğitimci,
 
   Türk dermatoloji Yeterlik Kurulu Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu tarafından hazırlanmış olan Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Eğitimi Planı ve Uzmanlık Öğrencisi Karnesi ülkemizde yapılan yeni yasal düzenlemeler, tıp eğitimi bilimindeki gelişmeler ve uygulamalar ile kurumlarda ortaya çıkabilecek sorunlar göz önüne alınarak geliştirilip güncellenmiştir. Sizlere tavsiye edilen eğitim planı ve karne örnekleri tüm eğitim kurumları için olabilecek en alt standardı sağlayabilmek için oluşturulmuşlardır. Ancak kurumların yaşadıkları şartlara göre (geçici veya kalıcı) eğitimin ve uzmanlık öğrencilerinin yararına öncelik vermek üzere, bazı kaçınılamaz değişiklikler yapılabilir veya daha da zenginleştirilebilirler.
 
   Sizlere önerilen Uzmanlık Eğitimi Planı ve Uzmanlık Öğrencisi Karnesi hakkındaki görüşleriniz bizler için çok değerli olacaktır. Bu konuda hemen aşağıda belirtilen yazışma adresine yazacağınız görüşleriniz, komisyon tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen önerilerle birlikte derneğin web sitesinde yerlerini alacaklardır.
 
   İyi bilindiği üzere Uzmanlık Eğitimi Planı ve Uzmanlık Öğrencisi Karnesi, göreve başladığı ilk ay içinde uzmanlık öğrencisine verilir. Kurum olanaklarına göre benzer bir çerçeve ile elektronik karne de kullanılabilir. Bitirdiği her ayın kredilendirmesini ve değerlendirmelerini yapmak üzere, karneyi çalıştığı alandaki sorumlu eğitimciye verir. Ayrıca yıllık olarak anabilim dalı başkanı veya sorumlu eğitimci/ler değerlendirmeyi yaparlar. Uzmanlık öğrencisi karnesini, sunduğu seminerleri, yayınlarını, kurs katılım belgelerini ve rotasyon belgelerini de içeren bir klasör içinde uzmanlık sınavına girmeden önce sunmak üzere saklar.
 
Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
 
Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu
Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu
 
Yazışma Adresi:
Prof. Dr. Erkan Alpsoy
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
07059-Antalya
e-mail; ealpsoy@akdeniz.edu.tr