Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Klinik/ Ana Bilim Dalı Adı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Web sitesi

-

Telefon/fax

Tel: 0312 508 22 30 – 31
Fax: 0312 310 86 36

e-posta

 

Adres Bilgileri

İbni Sina Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Akademik Yerleşke, M1 Blok, 06100 Samanpazarı, Ankara

Anabilim Dalı Başkanı/Klinik Sorumlusu

Prof. Dr. Aynur Akyol

Öğretim Üyesi Kadrosu

Prof. Dr. Cengizhan Erdem
Prof. Dr. Nihal Kundakçı
Prof. Dr. Seher Bostancı
Prof. Dr. Hatice Şanlı
Prof. Dr. Ayşe Boyvat
Prof. Dr. Pelin Koçyiğit
Doç. Dr. Nisa Akay

Başasistan kadrosu

-

Uzman Kadrosu

-

 

Araştırma görevlisi/Asistan kadrosu

Dr. Nehir Parlak
Dr. Banu Çağlar
Dr. Ayşe Öktem
Dr. İncilay Tuğrul
Dr. Gamze Köseoğlu
Dr. Yeşer Genç
Dr. Hilayda Karakök Güngör
Dr. Yousef Houshyar

 

Şu ana kadar uzmanlık alan hekim sayısı

1950’li yıllardan beri uzman yetiştiren kliniğimizde uzmanlık alan hekim sayısı kesin olarak bilinememektedir.

Tarihçe

Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, 1945 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin kurulmasını takiben o zamanlar Numune Hastanesi’nde klinik şefi olarak görev yapan Prof.Dr.Alfred Marchioni’nin Başkan olarak atanması ile kuruldu. Çalışmalarını dört yıl süre ile Numune Hastanesi’nde sürdüren ve ordinaryüs profesörlük  unvanı verilen  Ordinaryüs Prof.Dr.Alfred Marchioni 1949 yılında Almanya’ya Hamburg Üniversitesine döndü.
Bu dönüşü takiben Ankara Üniversitesi Profesörler Kurulu Gülhane  Deri Hastalıkları Profesörü olan Dr. Burhan Urus’u fakültemize Deri hastalıkları Kürsü Başkanı olarak atadı. Burhan Hoca’nın 1951 yılında fakültemizden ayrılmasını takiben   patoloji uzmanı olan Prof.Dr.Süreyya Tamay vekaleten kürsü başkanlığı görevini sürdürdü.
Doç. Dr. A. Lütfü Tat 1952 yılında fakültemizde Deri ve Zührevi Hastalıklar kürsüsüne gelerek görevine başladı. 1953 Mart ayında ise Prof. Dr. Richard Richter, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kürsü Başkanı olarak atandı. Gülhane Askeri Tıp Akademisinin 1953 yılı Nisan ayında Cebeci Hastanesini boşaltması ile Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniğinin tümü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine devredildi. Prof.Dr.Richter ve Lütfü Tat Hoca 40 yataklı Deri Hastalıkları Kürsüsü’nün yeniden organize edilmesine ve yapılanmasına büyük çaba gösterdiler. O dönemde Dermatopatoloji, Mikoloji ve Sathi Röntgen Ünite ve laboratuarları oluşturulmaya başlandı.
Şubat 1958’de Prof.Dr. Richard Richter Almanya’ya dönmesi ile kürsü başkanlığına Prof.Dr.Lütfü Tat atandı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kürsüsü 1960’lı yıllara gelindiğinde akademik kadrosunu giderek artırdı ve güçlendi. Bu yıllarda Prof.Dr.Nizamettin Erbakan, Prof.Dr.Ahmet Akçaboy, Dr. Lütfullah Aksungur ve Nur Or hocalar akademik kadroda yer aldılar. Dr. Atıf Taşpınar 1969, Dr. Aysel Gürler 1973, Dr. Zeki Palalı 1974, Dr.Erdal Başaran 1977, Dr.Erbak Gürgey 1979 yılında doçent oldular.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, ülkemizdeki Dermatoloji Uzmanlarının mezuniyet sonrası eğitimine katkıda bulunmak amacı ile , 1973 yılında ‘‘ Deri ve Zührevi Hastalıklarda Yenilikler Simpozyumu’’ nu başlattı. İki yılda bir yapılan bu geleneksel simpozyum, Prof.Dr. Atıf Taşpınar’ın önerisi ile 1985 yılından bu yana ‘‘Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu’’ olarak anılmaktadır. 1983 yılında Prof.Dr. A.Lütfü Tat’ın emekli olması ile Anabilim Dalı Başkanlığına Prof.Dr.Atıf Taşpınar atandı. 1985 yılında Cebeci Hastanesi’nden İbni sina Hastanesi’ne 5.kat B ve C Bloklarındaki 50 yataklı kliniğe taşınıldı.
İbni Sina Hastanesi’nde Dermatoloji Anabilim Dalı’nın yapılanma süreci içinde Dermatopatoloji, Mikoloji, Seroloji-Allerji’ye ek olarak Dermatoimmünopatoloji, Dermatolojik Cerrahi ve Fototerapi Üniteleri oluşturuldu. Bu aktivasyonlara paralel olarak Behçet hastalığı (Multidisipliner) çalışmalarına ağırlık verildi.
Prof.Dr.Atıf Taşpınar’ın 1996 yılında vefatı sonrası Prof.Dr.Erbak Gürgey Anabilim Dalı Başkanı oldu. Dermatoloji Kliniğinde haftanın belirli günlerine özel amaçlı poliklinik çalışmaları daha da geliştirilerek devam ettirildi.Dermatoskopik incelemeler ve Dermatokozmetolojik işlemler  yapılmaya başlandı. Cebeci Kampusunde bulunan Lepra Eğitim ve Araştıra Merkezi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde bir ünite olarak    Prof. Dr. Nihal Kundakçı sorumluluğunda çalışmalarına devam etti.  Merkezde Cebeci Hastanesinin Dermatoloji poliklinik konsültasyon hizmetleri de verildi ve halen de verilmektedir. Ayrıca 1989 yılında açılan fototerapi ünitesi ise bugün  hizmet vermeye devam etmektedir.
Prof.Dr.Erbak Gürgey’in  2007 yılında emekli olmasını takiben Prof. Dr. Aynur Akyol Anabilim Dalı Başkanı oldu. Bundan sonraki dönemde PUVA ünitesinde yenilenmelere gidildi, Dermatoskopik çalışmalar yeni cihaz alımı ile hızlandırıldı ve geliştirildi, Dermatolojik lazer tedavi  işlemleri başlatıldı.

 

 

Vizyon-Misyon

Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı’nın en iyi eğitim veren kliniklerden biri olmasını, bilimsel açıdan ve halka hizmet açısından  en üst düzeylere çıkmasını sağlamak ve bu amaca yönelik girişimlerde bulunmak.

Hizmetler

 

                                           Poliklinik

Günde ortalama 100 hasta bakılmaktadır

                                           Servis

32 yataklı servis mevcuttur.

Özel/YanDal poliklinikleri

Özel amaçlı poliklinikler: Psoriazis, lenfoma,  Dermatolojik Cerrahi ve Fototerapi,  Behçet hastalığı (Multidisipliner), Mikoloji, Seroloji Allerji

Klinikte mevcut cihazlar

PUVA Cihazı: 3 adet
Bilgisayarlı Dermatoskopi Cihazı: 2 adet
Lazer: 1 adet