Mesleki Sorunlar

Genel Kurul Toplantısı

Mesleki sorunlar çalışma grubu Genel Kurulu 22 Ekim 2010 Cuma günü Antalya Susesi Otel’de 2. salonda saat 11.00 de toplanmıştır. 25 üyemizin katıldığı toplantı sırasında geçen sene gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilmiştir. Yeni dönemde hukuk ve medya ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmesi planlanmıştır.
Genel kurulda Mesleki Sorunlar Çalışma Grubu’nun yeni yönetim kurulu seçilmiştir.
 
Saygılarımızla,
  
TDD-Mesleki Sorunlar Çalışma Grubu Yönetim Kurulu
Dr. Deniz Koral (Başkan)
Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu (Sekreter)
Dr. Lale Dönderici (Üye)
Dr. Sema Karaoğlu (Üye)
Dr. Ekrem Civaş (Üye)
   
Dr. Alev Eken (Yedek Üye)
Dr. Kıymet Mengü (Yedek Üye)
Dr. Müsteyide Dilektaşlı (Yedek Üye)
 

Çalışma Grubumuzun üye sayısı 228 oldu

Mesleki sorunlar Çalışma Grubumuza Türk Dermatoloji Derneği üyesi uzmanlarımızdan 228'sı üye olmuştur. Katılımın giderek genişleyeceğini ve bu platformda sorunlarımıza çözüm üretme ve duyurmada daha güçlü olacağımızı umuyoruz.

Çalışma grubunda yer almak isteyen Türk Dermatoloji Derneği üyesi meslektaşlarımız Dr. Emel ERDAL ÇALIKOĞLU’na e-posta ( emelerdal@hotmail.com ) başvurmaları yeterlidir.
İlgi ve katkılarınız için teşekkür eder, saygılar sunarız.

Saygılarımızla
Mesleki Sorunlar Çalışma Grubu Yürütme Kurulu

Ek: Mesleki Sorunlar Çalışma Grubu üye listesi  Mesleki Sorunlar Çalışma Grubu, İlk Toplantımızdan Fotoğraflar:

 

 


Hukuk Bürosu Raporları

Sertifika eğitim taslağı

Özel Hastane ünite - ruhsat - görüş yazısı

 Medikal estetik uzmanı ünvanının kullanılamayacağına dair

 31 Aralık 2009'da ATT yönetmeliğine yapılan ek hakkında görüş

 IPL hakkında görüş

 Saç ekimi hakkında görüş


 Hazırlanan Raporlar

 SUT 2010 Rehberi Değerlendirmesi

 SUT itiraz raporu

 SUT Öneriler

 İşlem Listesi