Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalı/Klinik Adı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Web sitesi

http://tip.omu.edu.tr/akademik/dahili-tip-bilimleri/deri-ve-zuhrevi-hastaliklar-anabilim-dali

Telefon/fax

Bölümümüz de poliklinik randevuları 0362 312 19 55 nolu telefondan, www.hastane.omu.edu.tr adresinden verilmektedir.

Özel muayene randevusuz olup 0362 312 1919 -2353 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

Anabilim Dalına Ait İletişim Bilgileri

Poliklinik Sekreteri :2353

Departman Sekreteri :2353

Servis Sekreteri :1823

PUVA Odası : 3615

e-posta

Adres Bilgileri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı
55139  Kurupelit  /  Samsun

Anabilim Dalı Başkanı/Klinik Sorumlusu

Prof. Dr. Fatma AYDIN (Başkan)

Öğretim Üyesi Kadrosu

Prof.Dr.Fatma AYDIN

Prof.Dr. Nilgün ŞENTÜRK

Doç.Dr.Müge GÜLER ÖZDEN

Doç.Dr.Esra PANCAR YÜKSEL

Dr. Öğretim üyesi Gökhan ŞAHİN

Başasistan kadrosu

 

Uzman Kadrosu

 

Araştırma görevlisi/Asistan kadrosu

Dr. Enkhjargal Losol

Dr.Yusuf KELLECİ

Dr.Hilal ÖZDEMİR

Dr. Kutay ERTÜRK

Dr. Büşra DEMİRBAĞ GÜL

Dr. Mustafa Çağrı ŞAHİN

Şu ana kadar uzmanlık alan hekim sayısı

45

Tarihçe

Tıp Fakültesi’nin 19.05.1978 tarihinde faaliyete geçen Uygulama ve Araştırma Hastanesinin kuruluşu ve Tıp Fakültesindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin başlatılmasıyla ilgili hazırlık döneminde Dermatoloji Anabilim Dalında eğitim-öğretim faaliyetleri başlamıştır.

Anabilim Dalının Özel Hikayesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı 19 Mayıs 1978 yılında ilk yerleşkesi olan şimdiki Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde kuruldu. Bölümün kurucu Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi kuruluşuna görevli olarak 27 Ekim 1977 yılında Samsun’a gelen Prof. Dr. Ahmet Yaşar TURANLI’ dır. Şu anda Prof. Dr. Nilgün ŞENTÜRK, Prof. Dr. Fatma AYDIN, ,Doç. Dr. Müge Güler ÖZDEN, Doç.Dr.Esra Pancar YÜKSEL, Dr. Öğretim üyesi Gökhan ŞAHİN’den oluşan akademik kadro ve 6 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi ile eğitim ve sağlık hizmetlerine devam etmektedir. Akademik kadro ve araştırma görevlilerinin yanı sıra 1 hemşire, 2 sekreter ve 1 yardımcı personelden oluşan idari personel bölümümüzde görev yapmaktadır. Anabilim Dalımız bugüne kadar 36 uzman hekim yetiştirmiştir.

Bölümümüzün Prof. Dr. Fatma AYDIN halen Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Vizyon-Misyon

Misyonumuz
1. Tıp öğrencileri ve araştırma görevlileri için uluslararası standartlarda yeterli, iyi ve kapsamlı dermatoloji eğitimi vermek, 
2. Dermatoloji alanındaki en son bilimsel ve klinik gelişmeleri yakından takip ederek hızla uygulamaya geçirmek, 
3. Dermatoloji araştırmaları planlamak, yürütmek ve bunları bildiri ve yayına dönüştürmek 
4. Yüksek kalitede hasta ve hastane hizmeti vermek 

Vizyonumuz
Dermatoloji alanında en iyi ve kapsamlı eğitim veren bölümlerden biri olarak araştırmacı akademisyen ve klinisyenler yetiştirmek; hasta hizmetlerini mümkün olan en çağdaş ve teknolojik yöntemlerle sürdürerek fiziki koşulların elverdiği oranda çağdaş sağlık hizmeti vermektir.

Hizmetler

Dermatoloji, deri ve deri eklerinin (saç, tırnak, ter bezleri) yapısı, işlevleri ve hastalıklarıyla ilgili bilim dalıdır. Venereoloji (cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar), fotodermatoloji, dermatopatoloji, dermatolojik cerrahi, pediatrik dermatoloji, kozmetik dermatoloji gibi alt dalları bulunmaktadır

Kampüs yerleşkesindeki poliklinik ünitemizde 2 genel poliklinik, 1 foto (kemo)terapi ünitesi (PUVA, dar band UVB, banyo PUVA, topikal el-ayak PUVA) bulunmakta günlük ortalama 100 hastaya hizmet verilmektedir. Bölümümüzde Direkt mikroskopik inceleme, wood ışığı muayenesi, dermatoskopik (dijital–manuel) muayene, girişimsel dermatoloji uygulamaları (kriyocerrahi-elektrokoterizasyon, punch ve insizyonel biyopsi, intralezyonel enjeksiyon vb.) ve allerji testleri (patch ve prick testler) yapılmaktadır. Aynı binadaki Dermatoloji Servisimizde 19 hastanın ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabileceği yatak kapasitesi bulunmaktadır. Ayrıca kliniğimizde 1 lazer ünitesi de bulunmaktadır. Lazer ünitesinde CUTERA lazer cihazı (Nd: YAG ve KTP) ile vasküler, pigmente lezyonlar ve hirsutism hastaları tedavi edilmektedir.

Poliklinik

Polikliniklerimizde günlük ortalama 100 hasta tedavi edilmektedir

Servis

19 yataklı Dermatoloji servisi

Özel/YanDal poliklinikleri

Yok

Klinikte mevcut cihazlar

Elektrocerrahi cihazı, Kriyoterapi ekipmanı, Işık Mikroskobu, Wood lambası,

 cerrahi set, KTP-NdYAG lazer cihazı, PUVA, DbUVB, Lokal fototerapi cihazı,

 Dijital dermatoskop (Fotofinder), CUTERA lazer cihazı