Eğitim Kurultayı 2009

  Türk Dermatoloji Eğitim Kurultayı Yapıldı

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu (TDYYK) tarafından Ankara'da, 11 Kasım 2009 tarihinde Dermatoloji Eğitim Üst Kurulu üyelerinin katılımıyla “Dermatoloji Eğitim Kurultayı” gerçekleştirilmiştir.

İlk kez yapılan kurultayda; TDYYK ve komisyonlarının faaliyetleri anlatılmış, Dermatoloji Eğitiminin uluslar arası düzeyde, tüm eğitim birimlerinde ortak dil ve programlarla uygulanmasını sağlamak amacı ile yapılan çalışmalar paylaşılmıştır. Eğiten ve Eğitilenlerin karşılıklı sorunlarını dile getirerek, çözüm ve öneriler tartışılmıştır.

Toplantı sonunda, Dermatoloji Eğitim Kurultayı'nın, Ulusal Dermatoloji Kongresi esnasında tekrar yapılması hedeflenmektedir.

Saygılarımızla
Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu

Dermatoloji Eğitim Kurultayı programı

Moderatörler:

Dr. Oya Gürbüz, Dr. Neslihan Şendur

N. Şendur: Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Eğitim Kurultayı

E. Alpsoy:  Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

D. Seçkin:  Beceri Rehberleri ve Hedefleri

Ş. Özkan :  Türk Dermatoloji Yeterlik (Bord) Sınavı

S. Yılmaz:  Asistan Gözüyle Dermatoloji Eğitimi.

1. Dermatoloji Eğitim Kurultayı Raporu