Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalı/Klinik Adı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Web sitesi

http://www.ctf.edu.tr/ctfderma/

Telefon/fax

0 212 4143000-21546

e-posta

yalcintuzun@gmail.com

Adres Bilgileri

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Fatih 34098, İstanbul

Anabilim Dalı Başkanı/Klinik Sorumlusu

Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN

Öğretim Üyesi Kadrosu

Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN
Prof. Dr. Ertuğrul H. AYDEMİR
Prof. Dr. M. Cem MAT
Prof. Dr. Server SERDAROĞLU
Doç. Dr. Burhan ENGİN

Başasistan kadrosu

 

-

Uzman Kadrosu

 

Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY

Araştırma görevlisi/Asistan kadrosu

 

9

 

Şu ana kadar uzmanlık alan hekim sayısı

74

Tarihçe

1964 yılına kadar Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakülteleri İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi adı altında faaliyet göstermekteydi. Aynı yılın ilkbaharında İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü açılması kararını aldı. Kürsü başkanlığına Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı getirildi. Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu ise bu kürsünün kuruluşunda Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı'nın yanında yer almış; kliniğin yerleşmesinde ve bugünkü duruma gelmesinde ve gelecekte yerleşeceği yeni yapılan kliniğin tesisinde yardım ve katkıları olmuştur.
1964'te 3 asistan, 4 personel ve 1 hemşire kadrosu verildi. Bu süre zarfında Cerrahpaşa Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü, bugünkü İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü içinde faaliyet göstermekteydi.
1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi resmen ikiye ayrıldı ve Cerrahpaşa Dermatoloji Kliniği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü adını aldı. Aynı yıl ilk uzmanını verdi, Dr. Agop Kotoğyan. 1970 yılında Dr. Hafit Savaşkan İstanbul Tıp Fakültesi'nden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü'ne doçent olarak atandı.
1979 yılında Küçük Cerrahi Bloğundaki bugünkü yerine taşınmış ve yatak sayısı da 50'ye çıkarılmıştır. Kliniğimiz yeni yerine taşındıktan sonra, 1980'li yılların başlarında iki atılım yapmış, ülkemizde ilk fototerapi ünitesini kuran üniversite kliniği olmanın yanı sıra, kriyoterapi konusunda da bir ilke imza atmıştır.
Anabilim Dalımız Türkiye'deki dermatoloji eğitimine katkıda bulunmayı bir düstur edinmiştir. Bu amaçla 1991 yılından beri her iki senede bir "Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumları" yapılmaktadır. Ayrıca 2005 yılından itibaren Anabilim Dalımız Kozmetoloji Biriminin çabalarıyla yine iki yılda bir yapılacak olan "İstanbul Kozmetik Dermatoloji Simpozyumları" yapılmaya başlanmıştır.
2001-2003 yılları arasında kliniğimiz büyük bir tadilat geçirmiş, bütün hasta odalarına banyo, tuvalet ve çoğuna klima eklenerek çağdaş bir yapıya kavuşmuştur. Bu tadilat gereği olarak hasta yatağı sayısı 30'a düşmüştür.

Vizyon-Misyon

Türk dermatolojisini uluslararası arenada hak ettiği yere taşımaktır.

Hizmetler

 

                                           Poliklinik

2 Genel poliklinik

                                           Servis

2 Yataklı servis, toplam 30 yatak

Özel/Yan Dal poliklinikleri

nevus, büllü hastalıklar, saç, vaskülit, kozmetik dermatoloji, psoriasis, allerji, ürtiker, kriyoterapi ve lenfoma

Klinikte mevcut cihazlar

Elektrokoter, kriyoterapi, fototerapi, Ozon terapi,