Haydarpaşa Nümune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Klinik Şef Vek: Doç. Dr. Tuğba Rezan Ekmekci
 
Uzmanlar: Başasistan Uzm Dr Fatih Göktay
Başasistan Uzm Dr Şirin Pekcan Yaşar
Uzm Dr Zehra Aşiran Serdar
Uzm Dr Filiz Cebeci Kahraman