Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Web sitesi

www.gazi.edu.tr

Telefon

0 (312) 202 61 29 / 202 61 26

e-posta

gulekona@gazi.edu.tr

Adres Bilgileri

Gazi Ünv. Hastanesi – Beşevler/Ankara

Anabilim Dalı Başkanı/Klinik Sorumlusu

Prof. Dr. Ayla Gülekon

Öğretim Üyesi Kadrosu

Prof.Dr. Mehmet Ali Gürer ( Emekli )

Prof. Dr. Ayla Gülekon

Prof. Dr. Nilsel İlter

Prof. Dr. Burhan Aksakal

Prof. Dr. Murat Orhan Öztaş

Doç.Dr. Muhterem Polat

Doç. Dr. Esra Adışen

Araştırma görevlisi/Asistan kadrosu

Dr. Berkay Temel

Dr. Nuray Keskin

Dr. Burcu Beksaç

Dr. Perihan Aladağ

Dr. Özge Mine Örenay

Dr. Elif Afacan

Tarihçe

Anabilim dalımız akademik faaliyetlerine 1983 senesinde Acil Yardım ve Trafik Hastanesinde başladı. O dönemde Anabilim Dalımızın Pediatri kliniği içerisinde bir öğretim üyesi odası, toplam 6 hasta yatağı ve kat ofisinden değiştirilen gün ışığı olmayan bir polikliniği vardı.

1986 yılı sonlarında eski Gazi Hastanesi’ne taşınıldı. Burada daha uygun bir polikliniğimiz ve 13 yataklı bir kliniğimiz oluştu. Bu dönemde bir süre yataklı servisimiz Gölbaşı kampusüne taşındı.

1988 yılında ilk PUVA cihazımız çalışmaya başladı.

1994 senesinde yeni Gazi Hastanesi’nde önce poliklinik bölümümüz faaliyete girdi, daha sonraki yıllarda ise bağımsız servisimize kavuştuk. Dermatoloji biliminin dünyadaki gelişimine paralel olarak kliniğimizde de yeni üniteler açıldı.

Gazi Dermatoloji Ailesi bugün 5 profesör, 2 doçent ve 6 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadrosu ve yeterli sayıda yardımcı kadro ile akademik ve rutin faaliyetlerini sürdürmekte ve giderek güçlenen kadrosuyla geleceğe ümitle bakmaktadır…

Vizyon-Misyon

Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında lisans ve tıpta uzmanlık düzeyinde numune alınacak nitelikte eğitim vermek, bilimsel araştırmalarla ilgili literatüre katkıda bulunmak, alanında ülkemizde ve dünyada önde gelen bir eğitim kurumu olmak

Hizmetler

Poliklinik

2 genel, 1 özel

Servis

1’i özel toplam 17 yatak

Özel Poliklinikler

Psoriazis, Mikozis Fungoides, Behçet

Klinikte mevcut üniteler/verilen hizmetler

Fototerapi:

PUVA, darbant UVB, lokal PUVA, UVA1, mikrofototerapi

Dermatocerrahi:

Biyopsi, tırnak çekimi, nevüs eksizyonu, elektrokoter, deri lezyonlarının küretajı, abse drenajı, intralezyonel enjeksiyon ve kriyoterapi

Mantar Laboratuarı:

Mantar arama ve Wood ışığı muayenesi

Kontakt Dermatit Ünitesi:

Deri yama testi

Saç Hastalıkları Ünitesi:

Trikogram/Trikoscan

Dermaskopi:

Bilgisayarlı dijital dermaskop ile nevüs ve diğer pigmente deri lezyonlarının incelenmesi