Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Anabilim Dalı/Klinik Adı

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Web sitesi

http://hastane.balikesir.edu.tr/

Telefon

Fax

+90 266 612 10 10/4430

+90 266 612 12 94

Adres Bilgileri

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Çağış Yerleşkesi

Balıkesir

Anabilim Dalı Başkanı/Klinik Sorumlusu

Prof. Dr. Arzu Kılıç

Öğretim Üyesi Kadrosu

Prof. Dr. Arzu Kılıç

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Özçelik

Araştırma görevlisi/Asistan kadrosu

Dr. Yusuf Doğan

Dr. Rana Başara

Şu ana kadar uzmanlık alan hekim sayısı

Dr. İlkay Can

 

Tarihçe

 

Balıkesir Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı 2011 yılında Prof. Dr. Sezai Şaşmaz tarafından kurulmuştur. Haziran 2013’de Prof. Dr. Sezai Şaşmaz’ın ayrılmasının ardından Ağustos 2014 tarihinde Prof. Dr. Arzu Kılıç üniversitedeki görevine başlamıştır.

 

 

Vizyon-Misyon

Eğitim programımızın temel amacı en son bilimsel ve klinik gelişmeleri takip edebilen, dermatolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde yeterli bilgi ve donanıma sahip, bilgilerini hastalara aktarabilen, meslektaşları ile iyi iletişim kurabilen, etik, paylaşımcı ve yenilikçi akademisyenler yetiştirebilmektir.

 

Hizmetler

 

 Poliklinik

1-Genel poliklinikte hastaların muayene ve izlemleri

2-Derinin benign ve malign hastalıklarının görüntülenmesi ve takibi (dermoskopi, bilgisayarlı dermoskopi)

3-Girişimsel dermatolojik işlemler (Shave, punch, insizyonel/eksizyonel deri biyopsileri, elektrokoterizasyon, kimyasal koterizasyon, kriyoterapi, intralezyonel tedavi

4-Fototerapi (dar bant UVB, PUVA ve lokal fototerapiler)

 Servis  8 yataklı dermatoloji servisi bulunmaktadır

Klinikte mevcut cihazlar

Fotokemoterapi (PUVA)

Dar-bant UVB

Lokal UVB, El-Ayak PUVA

Dijital Dermoskopi ve el dermoskopisi

Elektrokoter

Kriyoterapi

Wood lambası

Işık mikroskopisi