Rotasyonlar


Değerli Eğitimci,

Çok iyi bilindiği üzere 2007 yılının sonunda kabul edilen yeni yönergemize göre oluşturulan Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu (EPGK) çalışma önceliğini üç konuda yoğunlaştırmıştır. Bu başlıklardan ilki olan “Dermatoloji Kış Okulu” ilk kez 2008 yılında başlatılmış ve bu yıl kez 13-17 Aralık 2011 tarihlerinde 4. sü gerçekleştirilmiştir. Diğer iki başlıktan, "Beceri Rehberleri" ve "Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Eğitimi Planı ve Uzmanlık Öğrencisi Karnesi" de 2009 yılı içinde tamamlanarak Türk Dermatoloji Derneği'nin web sayfasında ulaşılabilir hale getirilmiştir.

Uzmanlık eğitiminde gidilecek rotasyonlar 2010 yılı içinde belirlenmiştir. EPGK "Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Eğitimi Planı" içerisinde yer alan bu rotasyonların yapılandırılması ve eğitim hedeflerinin belirlenmesi yönünde bir alt komisyon oluşturarak çalışmalarına başlamıştır. Yapılan toplantılar ile alt komisyonun yaptığı ön çalışmalar etraflıca tartışılıp değerlendirilmiştir. Bu aşamadan sonra Eğitim Üst Kurulu’nun ve Dermatopatoloji ve Dermatocerrahi derneklerinin de görüşleri alınarak rotasyon hedeflerine son şekli verilmiştir.

Sonuç olarak, ekte sizlere sunulan ve uzmanlık eğitiminde gidilecek rotasyonları yapılandıran, eğitim hedeflerini belirleyen çalışmalar uzunca sayılabilecek bir sürenin sonunda ortaya çıkmıştır. Bizler, uzmanlık eğitiminde gidilecek rotasyonlarla ilgili çalışmaların bu aşamada da geliştirilmeye, katkı ve eleştiriye ihtiyaçları olacağı düşüncesini koruyoruz. Ülkemizde yapılacak yeni yasal düzenlemeler, tıp eğitimi bilimindeki gelişmeler ve uygulamalar ile kurumlarda ortaya çıkabilecek sorunlar göz önüne alındığında bu sürecin yaşanması kaçınılmazdır.

Rotasyon hedeflerinin yapılandırılması konusunda gösterdiğiniz hassasiyet, değerli katkılarınız için EPGK olarak hepinize teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu
Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu


EKLER:
EK 3 PatolojiDeğerli Eğitimci,
 
   Bilindiği üzere Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu (TDYK), dermatoloji eğitiminde, eğitim kurumlarında uzmanlık öğrencilerinin asgari almaları zorunlu olan eğitim standardını belirlemek, yeterlik eğitimine katkıda bulunmak, dermatoloji yeterlik sınavı yaparak dermatoloji uzmanlarının ülkemizde ve diğer ülkelerde eşit eğitim düzeyinde ve yeterli olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. TDYK, Türk Dermatoloji Derneği (TDD) yönetim kurulu ile eşgüdüm içinde çalışan ancak bilimsel olarak özerk olan, kar amacı gütmeyen bir belgelendirme ve akreditesyon (eşyetkilendirme) kurulu olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
 
   TDYK 2004 yılının sonunda kurularak, hızla alt komisyonlarını oluşturmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Kurulumuz, sizlerin de aktif ve tam katılımı ile yetiştirmekte olduğumuz uzmanlık öğrencilerinin mutlaka bilmeleri ve edinmeleri gereken (olmazsa olmaz) bilgi, beceri ve tutumları saptayarak örnek bir çekirdek müfredat oluşturmuştur.
 
2007 yılının sonunda kabul edilen yeni yönergemize göre oluşturulan Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu (EPGK) çalışma önceliğini üç konuda yoğunlaştırmıştır. Bu başlıklardan ilki olan “Dermatoloji Kış Okulu”nun birincisi 16-20 Aralık 2008, ikincisi 14-18 Aralık 2009 ve üçüncüsü ise 14-18 Aralık 2010 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Diğer iki başlıktan, “Beceri Rehberleri” ve “Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Eğitimi Planı ve Uzmanlık Öğrencisi Karnesi” de 2009 yılı içinde tamamlanarak TDD’nin web sayfasında ulaşılabilir hale getirilmiştir.
 
   Uzmanlık eğitiminde gidilecek rotasyonlar 2010 yılı içinde belirlenmiştir. EPGK “Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Eğitimi Planı” içerisinde yer alan bu rotasyonların yapılandırılması ve eğitim hedeflerinin belirlenmesi yönünde bir alt komisyon oluşturarak çalışmalarına başlamıştır. Yapılan toplantılar ile alt komisyonun yaptığı ön çalışmalar etraflıca tartışılıp değerlendirilmiştir. Patoloji ve Plastik cerrahi rotasyonları için önerilen rotasyon hedeflerinin Dermatopatoloji ve Dermatocerrahi derneklerinin de görüşlerinin alınarak son halinin verilmesi kararlaştırılmıştır. Sonuç olarak, ekte sizlere sunulan ve uzmanlık eğitiminde gidilecek rotasyonları yapılandıran, eğitim hedeflerini belirleyen çalışmalar uzunca sayılabilecek bir sürenin sonunda ortaya çıkmıştır.
 
   Bizler, uzmanlık eğitiminde gidilecek rotasyonlarla ilgili çalışmaların bu aşamada da geliştirilmeye, katkı ve eleştiriye ihtiyaçları olacağı düşüncesini koruyoruz. Sizlere ekte önerilen çalışmalarla ilgili görüşleriniz bizler için çok değerli olacaktır. Bu konuda hemen aşağıda belirtilen yazışma adresine 30 Ekim 2011 tarihine kadar yazacağınız görüşleriniz, komisyon tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen önerilerle birlikte derneğin web sitesinde yerlerini alacaklardır.
 
Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
 
Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu
Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu
 
Yazışma Adresi:
Prof. Dr. Erkan Alpsoy
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
07059-Antalya
e-mail; ealpsoy@akdeniz.edu.tr
 
EKLER:
EK 3 Patoloji