Venereoloji

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr. Kenan Aydoğan Başkan
Dr. Filiz Canpolat Sekreter
Dr. Özlem Dicle Üye
Dr. Osman Köse Üye
Dr. Bilal Doğan Üye
Dr. Server Serdaroğlu Yedek Üye
Dr. Işıl İnanır Yedek Üye