Venereoloji

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı Görevi
Dr. Osman Köse Başkan
Dr. Özlem Dicle Sekreter
Dr. Filiz Canpolat Üye
Dr. Kenan Aydoğan Üye
Dr. Emine Tamer Üye
Dr. Bilal Doğan Yedek Üye
Dr. Emel Güngör Yedek Üye