Konya Ünv.Meram Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı

 Web Sitesi

Konya.edu.tr

Telefon / fax

Tel: 0.332.223.62.04 / Fax: 0.332.223.61.81

e- posta

imevlitoglu@konya.edu.tr

Adres Bilgileri

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı / Klinik Sorumlusu

Prof.Dr.İnci Mevlitoğlu

Öğretim Üyesi Kadrosu

Prof.Dr.Şükrü Balevi
Doç.Dr.Hüseyin Tol
Yrd.Doç.Dr.Munise Daye

Başasistan Kadrosu

-

Uzman Kadrosu

-

Araştırma Görevlisi / Asistan kadrosu

Dr.Zahide AKMAN
Dr.Neslihan ARIKAN
Dr.Seda DOĞAN
Dr.Mehmet UNAL
Dr.Hanife Merve AKÇA

Şu ana kadar uzmanlık alan hekim sayısı

32

Tarihçe

1985 yılında göreve başlayan Doç.Dr.Hüseyin Endoğru Dermatoloji Anabilm Dalını kurmuştur. 1986 yılında 2 Asistan, 1 Yardımcı Doçent alınarak kadro genişletilmiştir. Asistan sayısı kademeli olarak önce 5’e sonra 8’e çıkarılmıştır.1989 yılında Profesörlüğe yükseltilen Dr. Endoğru 2004 yılına kadar Anabilim Dalı başkanlığını yürütmüştür.2004’ten itibaren Prof. Dr.İnci Mevlitoğlu Anabilim Dalı başkanlığına seçilmiş olup halen devam etmektedir.
    Birimimizde yaklaşık 28 yıldır asistan eğitimi verilmektedir. Şu ana kadar 32 uzman yetiştirilmiştir ve bu uzmanlar Türkiyenin farklı bölgelerinde göreve atanmıştır.
   Kliniğimizde 2012 yılı itibari ile 2 Profesör, 1 Doçent, 1 Yardıncı Doçent görev yapmaktadır. Anabilim Dalımızda asistanlıktan profesörlüğe yükselen tek öğretim üyesi Dr.Şükrü Balevi’dir. Yardımcı Doçent Dr.Munise Daye uzmanlığını Anabilim Dalımızdan almıştır.5 Araştırma Görevlisi, 7 hemşire, 4 personelle birlikte çalışmaktayız. Amacımız, hastaların muayene ve tedavilerinin yüksek kalitede yürütülmesini sağlamaktadır.
    2004 yılına kadar 6’şar kişilik 2 odadan oluşan kliniğimiz, zamanla fiziki alt yapı ve eğitim kadrosu açısından güçlenmiştir. O yıldan itibaren her geçen gün şartlarını daha geliştirerek  hastalara daha kaliteli hizmet vermektedir. Şu an dörder yataklı banyo ve tuvaletli 5 oda, bir de özel odadan oluşan 23 yatağa sahip kliniğimizde doluluk oranı % 85 – 100’dür, İyi poliklinik ve klinik hizmeti vermemiz nedeni ile her geçen gün doluluk oranımız artış göstermektedir.

Vizyon – Misyon

 

Hizmetler Poliklinik Servis

Anabilim Dalımız mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetlerini sürdürmekte, bilimsel araştırmalar yapmakta ve sağlık hizmeti sunmaktadır.  
Yıllık yaklaşık poliklinik sayımız 20 - 25 bin civarındadır. Nevus, vaskülit, saç-tırnak hastalıkları, Behçet, MF – parapsöriazis, psöriasis, ürtiker, büllü hastalıkları, pediatrik dermatoloji polikliniklerinde hastaların, kayıt ve izlem sistemi kullanılarak, sorumlu öğretim üyesi kontrolünde tedavi ve takipleri yapılmaktadır (tablo 1). Özel izlem polikliniklerinde hasta randevuları birimimiz tarafından verilmektedir. Böylece takipler daha sağlıklı, çok daha verimli olmaktadır.
Benlerin (Nevus) ve deri tümörlerinin dermatoskop ile değerlendirilmesi, alerji testleri (prick, patch, otolog serum deri testi), biyopsi (punch, eksizyonel, insizyonel), paterji testi, yüzeysel deri biyopsisi, çeşitli hastalıkların wood ışığı ile muayesi, deri,saç ve tırnak örneklerinin incelenmesinde nativ preparat, cilt nemi ve yağlılık derecesini ölçmek (triplisense aleti) kliniğimizde yapılan tanısal hizmetlerdendir.Lokal ve genel foto(kemo)terapi (UVB – PUVA) , kriyoterapi, elektrocerrahi, akne tedavisi, tırnak batması tedavisi, iyontoforez , kimyasal peeling, lazer (damarsal hastalıklar, pigmentasyon tedavisi), intralezyonel enjeksiyon, apse açımı, pansuman, küretaj uyguladığımız tedavi hizmetlerindendir.

Özel İzlem Poliklinik Hizmetleri

Saç-Tırnak , Ürtiker,   Mf – Parapsöriazis,  Vaskülit-Büllü ,  Psöriazis Behçet Hastalığı, Pediatrik Dermatoloji ,  Akne Polikliniği                                                                                                                                                                                                  

Klinikte mevcut cihazlar

Waldman, Daavlin: (UVA, UVB)
Dermatoskop: Fotofinder
Lazer: Lyton marka (Nd- yag/IPL)