Başkent Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Anabilim Dalı/Klinik Adı

Başkent Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Web sitesi

Ankara hastanesi:  http://www.baskent-ank.edu.tr/tibbi-birimler/bolumler.php?bolum_kodu=DERM

http://tip.baskent.edu.tr/kw/genel.php?birim=600&id=2294
Adana Hastanesi: http://www.baskent-adn.edu.tr/bolum-detay/?sb=2
Alanya Hastanesi: http://www.baskent-aln.edu.tr/tr/birimler/bolumler/ad/?AD=DERM

İstanbul Hastanesi: http://www.baskent-ist.edu.tr/birim_detay.php?bolum_kodu=DERM

İzmir Hastanesi: http://www.baskent izm.edu.tr/br_derma.php

Telefon/fax

Ankara hastanesi: 0 312 2122912/ 5260 – 5303/

Fax: 0 312 2152631   
Adana Hastanesi: Yüreğir: 0 322 3272727-2103, Seyhan: 0 322 458 68 68 - 2603
Alanya Hastanesi: 0 242 5102525 / 3000
İstanbul Hastanesi: 0 216 6515153
İzmir Hastanesi: 0 232 2411000

e-posta

Ankara hastanesi: info@baskent-ank.edu.tr
Adana Hastanesi: adanabaskent@baskent-adn.edu.tr
Alanya Hastanesi: info@baskent-aln.edu.tr
İstanbul Hastanesi: bashekimlik@baskent-ist.edu.tr
İzmir Hastanesi: info@baskent-izm.edu.tr

Adres Bilgileri

Ankara Hastanesi: 1. Cad. 5. Sok. No:48 Bahçelievler / ANKARA
Adana Hastanesi: Dadaloğlu Mah.2591 Sok. No:4/A 01250, Yüreğir / ADANA
Alanya Hastanesi: Saray Mah. Yunus Emre Caddesi No: 1 07400, Alanya / ANTALYA 
İstanbul Hastanesi: Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Oymacı Sok. No:7, Üsküdar / İSTANBUL

İzmir Hastanesi: 6471/5 Sokak No: 7 Yalı Mahallesi, Karşıyaka / İZMİR

Anabilim Dalı Başkanı/Klinik Sorumlusu

Prof. Dr. A. Tülin Güleç

Öğretim Üyesi Kadrosu

Prof. Dr. Deniz Seçkin (Ankara)

Doç. Dr. Murat Durdu (Adana)

Doç. Dr. Ayşe Tülin Mansur (İstanbul)

Doç. Dr. N. Deren Özcan (Ankara)

Yrd. Doç. Dr. Çiçek Durusoy (Alanya)

Yrd. Doç. Dr. Gülşen Tükenmez Demirci (İstanbul)

Öğr. Gör. Dr. Ülkü Aşkın (İzmir)

Öğr. Gör. Dr. Arzu Karataş Toğral (Ankara)

 

Başasistan kadrosu

 -

Uzman Kadrosu

 

Uzm. Dr. Cevdet Doğan (Alanya)

Uzm. Dr. Aydolu Eryılmaz (Adana)

Uzm. Dr. Elvan Endoğru (Adana)

Uzm. Dr. Şeniz Dökmeci (İzmir)

Uzm. Dr. Yeşim Koşay (İzmir)

Uzm. Dr. Mehtap Bozkır (Ankara)

Uzm. Dr. Ayşe Tunçer Vural (Ankara)

 

Araştırma görevlisi/Asistan kadrosu

-

Şu ana kadar uzmanlık alan hekim sayısı

Kliniğimizde 12 Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı yetişmiştir.

 

Tarihçe

 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi’nde ilk olarak 6 ay süreyle Uzm. Dr.Jale Tüzün Erdemli görev yapmış, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, 1996 yılında Prof. Dr. Deniz Seçkin önderliğinde kurulmuştur. Üniversitemizin kuruluşundan günümüze kadar olan süreçte, dünyada eşine nadir rastlanan çok merkezli bir yapılanma ile Ankara Hastanesi’ne bağlı olarak Adana, Alanya, Konya, İzmir ve İstanbul illerinde Uygulama ve Araştırma Merkezleri bünyesinde Deri ve Zührevi Hastalıklar klinikleri kurulmuş ve anabilim dalının gerek akademik uzman ve asistan kadrosu, gerekse teknik donanımı geliştirilmiştir

Vizyon-Misyon

Dermatoloji eğitimi, akademik araştırmaları ve hasta hizmeti açısından çekim merkezi olan, geliştirdiği değerlerle saygı duyulan, örnek bir üniversite kliniği olmaktır.
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalının misyonu, üç temel başlık altında özetlenebilir:
1. Eğitim: Tıp Fakültesi öğrencileri ve uzmanlık eğitimi alan araştırma görevlilerine, nitelikli ve kapsamlı bir dermatoloji eğitimi verilerek, sürekli gelişime açık, akılcı ve yaratıcı düşünen, araştıran, iyi iletişim kuran, yüksek ve güncel klinik yeterlilikte, evrensel bilimsel nitelikleri karşılayan, tıp etiği ilkelerine sadık ve öncü hekimler yetiştirmek.
2. Araştırma:   Dermatoloji alanında klinik uygulamalara katkı sağlayabilecek, bilimsel değeri yüksek araştırmalar yapılarak ulusal ve uluslararası tıp dergilerinde yayınlamak.
3. Hizmet:Ülkemizin birçok ilinde zaman kısıtlaması olmadan kaliteli ve özgün bir sağlık hizmeti sunmak.

Hizmetler

I. Rutin hizmetler

 • Mantar aranması
 • Wood ışığı muayene
 • Direk ve indirek immünfloresan incelemeler
 • Yama testi
 • Otolog serum testi
 • Kriyoterapi
 • Elektrocerrahi
 • Biyopsi
 • Cerrahi eksizyon
 • Jet enjektör ile intralezyonel ilaç uygulaması

II. Özel hizmetler

 • Otoimmün büllöz hastalıklarda antijen araştırılması
  • Desmoglein 1 ve 3
  • Büllöz pemfigoid antijeni
  • Mozaik patern incelemesi
 • Allerji testleri
 • Alternatif ilaç belirleme testleri
 • Lokal anesteziklerle provakasyon testi
 • İmmünfloresan inceleme
 • Özel boyalarla inceleme
 • Manuel ve bilgisayarlı dermatoskopik inceleme ve tüm vücut nevüs haritalama
 • Saç analizi (Trichoscan)
 • Saç mezoterapisi
 • Saçlı deriye PRP
 • Alopesi areata/totalis tedavisinde difensipron immunoterapisi
 • Gravimetrik ter ölçümü
 • İyot-nişasta testi
 • İyontoforez
 • Botulinum toksin (Botox) uygulaması
 • Cerrahi eksizyon/flep uygulamaları
 • Tırnak cerrahisi
 • Sitoloji
 • Nevüs ve pigmente lezyonların tanı-takip ve tedavisi
 • Saç hastalıklarının tanı ve tedavisi
 • Hiperhidrozis tanı ve tedavisi
 • Kimyasal soyma (peeling)
 • Botulinum toksin uygulaması
 • Dolgu maddeleri uygulaması
 • Mikro-iğneleme uygulaması
 • PRP uygulaması
 • Punch eksizyon
 • Subsizyon
 • CROSS tekniği
 • Resurfacing
 • Nd-YAG lazer ile epilasyon, deri yenileme ve kılcal damarların tedavisi
 • Alexandrite lazer ile epilasyon
 • Kılcal damarların tedavisi
 • Dermatolojik cerrahi
 • Tırnak biyopsisi
 • Tırnağa tüp uygulanması
 • Tırnak teli uygulaması
 • Parsiyel tırnak çekimi ve fenolizasyon
 • Kozmetik dermatoloji
 • Akne skarlarının tedavisi
 • Lazer  uygulamaları
 • Radyofrekans tedavisi

 

 

Poliklinik

 

Servis

 

Özel/YanDal poliklinikleri

-

Klinikte mevcut cihazlar

 • Wood lambası
 • Mikroskop
 • Jet enjektör
 • Elektrocerrahi cihazları
 • Kriyoterapi cihazları
 • Cerrahi setler
 • PUVA
  • Sistemik
  • Lokal
 • Dar bant UVB
 • Dermatoskopi
 • Manuel
 • Dijital
 • Alexandrite / Nd-YAG Lazer
 • Radyofrekans cihazı