Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

 


Anabilim Dalı Adı

Pamukkale Üniversitesi Tıp FakültesiDeri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı


Web sitesi

http://pau.edu.tr/tip/sayfa8171.aspx

Telefon
Faks

4440728 Dahili no:5834
0 258 2134922

e-posta

senizergin@gmail.com

Adres Bilgileri

Kınıklı Kampüsü DENİZLİ

Anabilim Dalı Başkanı/Klinik Sorumlusu

Prof.Dr.Şeniz ERGİN

Öğretim Üyesi Kadrosu

Prof.Dr.Berna ŞANLI
Yard.Doç.Dr.Levent TAŞLI
Yard.Doç.Dr.Nida KAÇAR

Araştırma görevlisi/Asistan kadrosu

Dr.Sinem KORKMAZ
Dr.Esen ÇELEBİ ÇEŞME
Dr.Ceren COZA YILDIZ
Dr.Şeyma YILMAZ
Dr.Melis ÇOBAN
Dr.Burcu SARIGÖL
Dr.Burak SEZEN
Dr.Derya ÖK
Dr.Mustafa ÖNCÜ

Yardımcı sağlık personeli

Hem.Güzide ÇETİNKAYA

Uzmanlığını alan hekim sayısı

10

Tarihçe

Akademik süreç:
Anabilim dalımız, 08.02.1993 tarihli, YÖK yürütme kurulunun kararı uyarınca kurulmuştur. Uzman Dr.Şebnem AKTAN  yardımcı doçent ve aynı zamanda anabilim dalı başkanı olarak atanmıştır.  Kurulduğu ilk yıllarda, Uzman Dr.Işıl İNANIR ve Uzman Dr.Kamer GÜNDÜZ, yardımcı doçent kadrolarına atanarak anabilim dalımızda öğretim üyesi olarak bir dönem görev almışlardır. Bu dönemde, Dr.Berna ŞANLI ve Dr. Nuran UZ araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. Anabilim dalımızda, Uzman Dr.Berna ŞANLI Ocak 1999’da uzman asistan, 2000 yılında yardımcı doçent kadrosuna, Uzman Dr.Şeniz ERGİN Aralık 2000’de öğretim görevlisi, 2002 yılında yardımcı doçent kadrosuna atanmıştır.  Anabilim dalımızda, 2002-2003 eğitim öğretim yılında, mezuniyet öncesi tıp eğitiminde, problem ve taska dayalı öğrenim sistemine geçilmiştir. 2002 yılında,  Doç.Dr.Şebnem AKTAN’ın görevinden ayrılması ile birlikte Yard.Doç.Dr.Berna ŞANLI anabilim dalı başkanlığına atanmış ve 2012 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. 2006 yılında, Uzman Dr.Levent TAŞLI ve 2007 yılında Uzman Dr.Nida KAÇAR’ın yardımcı doçent, kadrolarına atanmaları ile birlikte anabilim dalımız mevcut öğretim üyesi kadrosuna ulaşmıştır.
Sağlık hizmetlerinin gelişimi:
Doktorlar caddesindeki hastane binasında bir poliklinik odası, plastik ve rekonstrüktif cerrahi ve ortopedi anabilim dalları ile ortak kullanılan bir işlem odası, galvanoterapi ünitesi ve üç yataklı servis hizmeti ile faaliyete başlayan anabilim dalımızda; 2001 yılında mikroskopik incelemeler başlatılmış, 2002 yılında,  dermafot ile dermoskopi ünitesi, 2003 yılında lokal PUVA cihazının alınması ile fotokemoterapi ünitesi kurulmuştur. Ocak 2005’te, Hemşire Güzide ÇETİNKAYA’nın göreve başlaması ve aynı yıl kabin PUVA-dbUVB cihazının kliniğe kazandırılması ile fototerapi ve fotokemoterapi, 2006 yılında, bilgisayarlı dijital dermoskopun alımı ile dermoskopi ünitemiz zenginleşmiştir. 2005 yılında, Kınıklı kampüsündeki mevcut yerine taşınan anabilim dalımız, 2 poliklinik ve 5 yataklı serviste çalışmalarını sürdürerek, 2007 yılında 3 poliklinik, 2010 yılında 13 yataklı servise sahip bir klinik haline gelmiştir. Anabilim dalımız, kozmetoloji ve alerji ünitelerinin de kurulması ile birlikte çağdaş bir klinik olarak halen gelişmeye devam etmektedir.

Vizyon-Misyon

Misyonumuz: Mesleki beceri ve bilgi ile donanımlı, etik ve deontolojik değerleri benimsemiş, ulusal ve uluslarası düzeyde alanında yetkin hekimler yetiştirmek, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çağdaş, kaliteli sağlık hizmeti sunmak, uluslar arası düzeyde kabul gören, tıp biliminin gelişimine katkı veren araştırmalar yürütmektir.
Vizyonumuz:  Güncel tedavi yaklaşımlarını kullanarak, çağdaş eğitim yöntemlerini uygulayan ve tıp bilimine yön veren araştırmaları ile literatüre katkıda bulunan referans merkezler arasında yer almaktır.

 Hizmetler             

  Poliklinik

E Blok, 4. katta bulunan 3 polikliniğimizde günde ortalama 100 hastaya poliklinik hizmeti vermekteyiz. Poliklinik hizmetleri dönüşümlü görev alan danışman öğretim üyeleri ile birlikte yürütülmektedir.

                                Servis

Plaza binası, yay bölümü 4. katında, ikişer kişilik 6, tek kişilik bir hasta odasından oluşan 13 yataklı servisimiz bulunmaktadır. Servis danışmanı öğretim üyeleri ile yapılan günlük vizitler yanında, haftanın bir günü, kliniğimizde görevli akademik personelin katılımı ile eğitsel vizitler gerçekleştirilmektedir.

                                Lazer Ünitesi

E Blok, 4. katta bulunan ünitemizde:

 1. Vasküler ve pigmenter lezyonların tedavisi
 2. Lazer epilasyon
 3. Rejuvenasyon

uygulanmaktadır.

                                Alerji Ünitesi

 

E Blok, 4. katta bulunan ünitemizde:

 1. Deri yama testi
 2. Prick test

uygulanmaktadır.

                                Dermoskopi Ünitesi

E Blok, 4. katta bulunan ünitemizde:

 1. Melanositik nevüs
 2. Displastik nevüs
 3. Melanom
 4. Melanomdışı deri tümörlerinin tanısı ve izlemi yapılmaktadır.

                                Kozmetoloji Ünitesi

E Blok, 4. katta bulunan ünitemizde:

 1. Kimyasal “peeling”
 2. Botulinyum toksini uygulamaları

(hiperhidroz tedavisi ve kozmetik amaçlı) gerçekleştirilmektedir.

                            Galvanoterapi Ünitesi

E Blok, 4. katta bulunan ünitemiz hiperhidroz tedavisi amaçlı kullanılmaktadır.

       Fototerapi-Fotokemoterapi Ünitesi

E Blok, 4. katta bulunan ünitemizde:
Lokal PUVA, dbUVB, PUVA tedavileri
uygulanmaktadır.

                          Dermatolojik girişimler

E Blok, 4. katta bulunan işlem odamızda:

 1. Kriyoterapi
 2. Eksizyonel biyopsi
 3. İnsizyonel biyopsi
 4. Punch biyopsi
 5. İntra lezyonel uygulamalar
 6. Milia-Komedon-kist ekstraksiyonu
 7. Paterji testi
 8. Minor tırnak cerrahisi
 9. Yara bakımı
 10. Abse drenajı

yapılmaktadır.

                            Mikroskobik inceleme

E Blok, 4. katta yer alan mikroskopi odamızda:

 1. Tzanc yayma
 2. KOH incelemesi
 3. Demodeks bakısı
 4. Pediküloziste nit vb. bakısı
 5. Scabieste akar aranması
 6. Trikogram

işlemleri yapılmaktadır

                            Wood Işığı muayenesi

E Blok, 4. katta yer alan mikroskopi odamızda: Eritrazma, melazma, vitiligo vd. pigmenter hastalıkların tanı ve muayenesi yapılmaktadır

Özel poliklinikleri

E Blok, 4. katta bulunan özelleşmiş polikliniğimizde:

 1. Psoriasis,
 2. Otoimmün Büllöz Hastalıklar
 3. Behçet hastalığı
 4. Kutan Lenfomalar
 5. Saç hastalıkları

izlem ve tedavileri yapılmaktadır.

Klinikte mevcut cihazlar

Kriyoterapi (Brymill-Leofarma)
Lokal PUVA (Waldmann UV181, UV200)
UVA, dbUVB (Waldmann UV7001K)
Lazer: Alex, Nd-Yag (Duetto M.T.Quanta)
Bilgisayarlı dermoskopi (MoleMax I)
Dermlite foto sistem 
El dermatoskopları (Dermlite II Pro)
Galvanoterapi (Gün-med)
Elektrokoter (Ellman elektrocerrahi ünitesi)
Mikroskop (Olympus)