T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Klinik Adı

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği,  Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
Hastane kodu: 93471371

Web sitesi

www.ankarahastanesi.gov.tr

Telefon/fax

+90 312 595 42 20 ( poliklinik sekreteri Tuğrul Karakayalı)
5953236( Eğitim Görevlisi odası)

e-posta

-

Adres Bilgileri

 Şükriye Mahallesi - Ankara
Posta kodu: 06340

Anabilim Dalı Başkanı/Klinik Sorumlusu

Doç. Dr. H. Meral Ekşioğlu

Öğretim Üyesi Kadrosu

Doç. Dr. H. Meral Ekşioğlu

Başasistan kadrosu

Uz. Dr. Güler Vahaboğlu

Uzman Kadrosu

 Uz. Dr. Gülfer Akbay
Uz. Dr. Muzaffer Şahin
Uz. Dr. Özlem Akoğuz
Uz. Dr. Emine Edgüer
Uz. Dr. Nermin Boyraz
Uz. Dr. Faruk Ulvi Şahin ( Ulus Semt  
Polikliniği)
Uz. Dr. Neşe Yazıcı ( Bahçelievler Semt Polikliniği)
Uz. Dr. Olcay Tezcaner ( Yenimahalle Semt Polikliniği)

Araştırma görevlisi/Asistan kadrosu /Tıpta Uzmanlık Öğrencisi

Dr. Seval Boyraz
Dr. Gülfem Ateş
Dr. Özgül Muştu Koryürek
Dr. Günseli Kekeç
Dr. Pınar Özdemir
Dr. Z. Evrim Bayman
Dr. Zühal Durmaz

 

 

Şu ana kadar uzmanlık alan hekim sayısı

Yaklaşık 70

Tarihçe

Kliniğimiz 1963 yılında,  Uz. Dr. HASAN KEMAHLI tarafından kurulmuştur. Hocamız 1963-1979 yılları arasında, Uz. Dr. YILDIZ KARABAY ise 1981-1997 yılları arasında klinik şefliğini yürütmüşlerdir.  Sevgili hocalarımız hastanemizde ve dermatoloji camiasında yaptıkları hizmetlerle, bilimsel çalışmalarla iz bırakmışlar, çok sayıda değerli uzman doktor ve hoca yetiştirmişlerdir.  Klinik şefi olarak 1998-2012 arasında Doç. Dr. H. MERAL EKŞİOĞLU çalışmış olup, 2012’den itibaren de Eğitim Görevlisi unvanı ile aynı görevi sürdürmektedir.

 

Vizyon-Misyon

 Dermatovenereoloji alanındaki uluslar arası gelişmeleri ülkemiz koşullarını, gerçeklerini göz önünde tutarak yakın takip eden, nitelikli uzman doktor yetiştirmeyi,  aynı prensipleri verilen sağlık hizmetlerine de yansıtmayı amaçlıyoruz.

Hizmetler

 

                                           Poliklinik

 Ulucanlar Dahili Birimler Polikliniğinin 5. katında yer alan polikliniğimizde, 4 poliklinik odası; 1 müdahale odası; uzman doktor denetiminde fototerapi hemşiresinin çalıştığı 1 fototerapi odası mevcuttur. Polikliniğimizde, her gün 3 uzman doktor ve 3 tıpta uzmanlık öğrencisi doktor, günde yaklaşık 300 -350 hastaya hizmet vermektedir.  Ana bina C bloktaki poliklinik binasındaki odamızda ise sağlık kurulu ve ayaktan konsültasyon hizmetleri, 1 uzman doktor ve 1 sekreter ile sağlanmaktadır. Hüseyin Gazi Semt Polikliniğimizde birer haftalık dönüşümlerle uzman doktor hizmet verir iken  diğer 3 semt polikliniğimizde sabit kadrodaki uzman doktorlar hizmet sunmaktadır.

                                           Servis

Ana binada  A Blok 2. katta bulunan,  12 yataklı servisimizde, birer uzmanlık öğrencisi ve uzman doktor; servis hemşireleri ile birlikte hizmet vermektedir.

Özel/YanDal poliklinikleri

 Behçet polikliniği dışında yoktur.

Klinikte mevcut cihazlar

Lokal PUVA; Dar bant UVB; PUVA içeren fototerapi cihazı; 2 adet   el dermatoskopu,  kriyoterapi cihazı; radyocerrahi aleti, binoküler mikroskop, Wood lambası, biyopsi  küçük cerrahi işlem aletleri