Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği

Web sitesi

http://www.sislietfal.gov.tr/etfalkurumsal.php

Telefon/fax

0 212 373 50 00/ 0212 224 07 72

e-posta

info@sislietfal.gov.tr

Adres Bilgileri

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 34377 ŞİŞLİ / İSTANBUL

 

 

Anabilim Dalı Başkanı/Klinik Sorumlusu

Doç.Dr.İlknur Kıvanç Altunay

Öğretim Üyesi Kadrosu

Doç.Dr.İlknur Kıvanç Altunay

Başasistan kadrosu

 

Uzman Kadrosu

Dr.Gülşen Tükenmez Demirci
Dr.Nihal Aslı Küçükünal
Dr.Aslı Aksu Çerman

 

Araştırma görevlisi/Asistan kadrosu

Dr. Güldehan Atış
Dr. Bilge Ateş
Dr.Eda Mertoğlu
Dr.Sezgi Sarıkaya
Dr.Ezgi Aktaş
Dr. Janset Erkul
Dr.Kübra Esen

 

 

Şu ana kadar uzmanlık alan hekim sayısı

57

Tarihçe

113 yıllık geçmişi olan ve Sultan II.Abdülhamid tarafından bir hastalıktan dolayı kaybettiği küçük kızının anısına yaptırılan Şişli Etfal Hastanesi Hamidiye Etfal Hastanesi adı altında açılmış, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği de  sadece deri ve frengi hastalarına ayrılmış 210 metrekarelik bir alanda Emraz’ı Cildiye ve Efrenciye Pavyonu cumhuriyet dönemine dek olarak hizmet vermiştir.  Klinik, 1968 de yeni bloklar inşa edildikten sonra 
1975 yılında ana hastane binasına taşınmış ve  1975-1991 yılları arasında 30 yataklı bir servis halinde hizmet görmüştür.  1991 yılında 20 yatak sayısı ile Hazım Bümin binasına, 1994 yılında ise aynı binanın giriş katına taşınmış ve yatak sayısı 12'ye düşürülmüştür. 1994 yılından 2012 yılına dek kadar 12 yatak kapasitesi ile hizmet vermekte iken 2012 mayıs ayından itibaren gastroenteroloji kliniği ile klinik bazında  birleştirilmiş ve yatak kapasitesi özel odalarla beraber 11 olarak değişmiştir.  
Eğitim işlevi Prof. Dr. Ali Rıza Atasoy'un 1927 yılında göreve başlaması ile süreklilik kazanmıştır 1934 yılına kadar bu göreve devam etmiş, Prof Dr. Talat Çamlı, 1934'de Şişli Çocuk Hastanesi cildiye şefliğine tayin edilerek sekiz sene daha çalışmış, Dr. Fahri İzgi, 1943 ile 1949 yılları arasında şeflik yaptmıştır. Daha sonra 1949'da Dr. Hakkı Salman  göreve başlamış. 1968 yılında görevinden ayrılmış, Dr. Kemâl Arıcan, bir yıl kadar Şişli Etfal Şefliğinde bulunmuştur. Dr. Selahattin Ergelen, 1957'den itibaren 1982 senesine kadar Şişli Çocuk Hastanesi Cildiye Kliniğinde mütehassıs, şef muavini ve şef olarak görev yapmış,  Dr. Seyfi Nazım Basa, 1974 Yılı Mayıs ayında Guraba hastanesinden ayrılarak Şişli Çocuk Hastanesi Cildiye Klinik şefliğine tayin olmuştur.  1976 dan sonra Selahattin Ergelen 2. defa klinik şefliğine atandı ve 1982 yılında emekli olmuş. 1982 yılında Doç.Dr.Adem Köşlü klinik şefliğine atanmış olup 2010 yılında emekli olmuştur. 2010 yılından itibaren Doç.Dr İlknur Kıvanç Altunay  eğitim ve idari sorumlusu olarak göreve devam etmektedir.

 

Vizyon-Misyon

Misyon:
a-Hasta yaklaşımında, hastalıkların tanı ve tedavisinde  çağdaş dermatolojik gelişmeleri rehber alan donanımlı ve araştırmacı kimliği olan, tıp etiğinden uzaklaşmadan mesleğini yapabilen hekimler yetiştirmek.
b-Ekip ruhu ile çalışarak hasta bakım ve tedavilerini optimal düzeyde sağlamaya gayret ederken akademik araştırma ve vaka çalışmaları ile dermatoloji bilim alanına katkıda bulunmak
Vizyon:

a-Dermatoloji hastasına yaklaşımda ,hastalıkların tanı ve tedavisinde yüksek standart ve kaliteyi sağlamak
b-Teorik ve pratik uygulamalarda uluslarası standartlarda  ileri ve çağdaş dermatoloji düzeyine ulaşmak

Hizmetler

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği yatan hasta bölümü dışında 4 poliklinik odası,tanı ve tedaviye yönelik invaziv ve non-invaziv işlemlerin (dermatolojik cerrahi, elektrokoter ve kriyoterapi, mantar mikroskobisi,trikogram,yama testleri vb ) yapıldığı müdahale odası ,dermoskopi ve fototerapi bölümleri ile hizmet vermektedir.

                                           Poliklinik

Günlük ortalama poliklinik sayısı 150-200 arasında değişmektedir

                                           Servis

Yatarak tanı ve tedavi gerektiren tüm dermatoloji hastaları ayrım yapılmaksızın yatırılmaktadır

Özel/YanDal poliklinikleri

Özel poliklinikler nevüs takip, psikodermatoloji ve yara bakım ve tedavi poliklinikleri olarak haftada 1 gün şeklinde işlev görmektedir.

Klinikte mevcut cihazlar

PUVA- darbant UVB fototerapi  ünitesi, mikrofototerapi cihazı, el dermoskopi cihazları ve dijital dermoskopi cihazı (MolMax II) , dijital kameralı trinoküler mikroskop, Kriyoterapi cihazları, radyofrekans elektrokoter