Gata Dermatoloji Anabilimdalı Başkanlığı Ankara

Anabilim Dalı/Klinik Adı

GATA Deri ve Zührevi Hastalıkları AD

Web sitesi

www.gata.edu.tr

Telefon/fax

0 (312) 304 44 51 - 304 44 54

e-posta

ecaliskan@gata.edu.tr

Adres Bilgileri

GATA Deri ve Zührevi Hastalıklar AD. General Sağlam Caddesi 06018 Etlik/Keçiören/ANKARA

Anabilim Dalı Başkanı/Klinik Sorumlusu

Prof. Dr. Ahmet AKAR

Öğretim Üyesi Kadrosu

Doç. Dr. Ercan ARCA
Doç. Dr. Mustafa TUNCA
Doç. Dr. Erol KOÇ

Başasistan kadrosu

Yrd. Doç. Dr. Gürol AÇIKGÖZ
Yrd. Doç. Dr. Ercan ÇALIŞKAN

Uzman Kadrosu

Dr. Didem DİNÇER

Araştırma görevlisi/Asistan kadrosu

Dr. Yıldıray YENİAY
Dr. Hakan YEŞİL
Dr. Çağdaş DEMİRCİ
Dr. Şikar HÜSEYNOV
Dr. Selçuk TOKLU
Dr. Ali ŞAHAN
Dr. Celal GIYNAŞ
Dr. Yusuf TOPAL
Dr. Serbay GÜREL
Dr. Arslan YÜREKLİ
Dr. Akaberk BÖRÜ
Dr. Sabir HASANOV

Şu ana kadar uzmanlık alan hekim sayısı

 

Tarihçe

1898 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İstanbul Sarayburnu'ndaki binasında kurulduğu zaman Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği henüz mevcut değildi. O tarihlerde Zührevi hastalıklara Prof. Dr. Rieder ve Deri hastalıklarına da Prof. Dr. Dycke bakmakta idi. 1899 yılı sonuna doğru ise, Deri ve Zührevi Hastalıklar kliniğinin başına Almanya'da Kayser Wilhem Tıp akademisinde Deri Hastalıkları öğrenimi yaptıktan sonra yurda dönen Dr. Eşref Ruşen getirildi. Bir süre sonra da klinikte asistan yetiştirilmeye başlandı. 1902 yılında Dr. Talat Arif Çamlı, önce asistan sonra da başasistan olarak Dr. Eşref Ruşen ile birlikte çalıştı. 1910-1914 yılları arasında Prof. Dr. Hulusi Behçet, Dr. Eşref Ruşen ve Dr. Talat Arif Çamlı aynı klinikte beraber çalışmışlardı. Dr. Eşref Ruşen'in 1. Dünya Savaşına katılması üzerine Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği yönetimi Prof. Dr. Talat Arif Çamlı'ya verilmiştir. 1918-1934 yılları arasında bu görevde kalan Prof. Dr. Talat Çamlı'nın emekli olması ile yerine Prof. Dr. Burhan Urus seçilmiştir.

1941 yılında Gülhane İstanbul Sarayburnu'ndaki binasından Ankara'ya şimdiki Cebeci Tıp Fakültesindeki binaya taşındı. 1953 yılında Gülhane Cebeci'deki binasından şimdiki Kara Kuvvetleri Komutanlığı olarak kullanılan binaya taşınmıştır. Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği bu binanın ikinci katında görev yapmıştır. Bu iki yerde faaliyet gösteren kliniğin direktörlüğünü 1953-1975 yıllarında Prof. Dr. Necmettin Gürhan yapmış ve o tarihlerde Prof. Dr. Fuat Onat görev almıştır.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği 23.09.1980 tarihinde ana binadan aynı site içinde bulunan 5 katlı yeni binaya taşınmıştır. Halen bu binanın üçüncü katında faaliyet göstermektedir. Hasta yatak odaları, araştırma ve rutin laboratuvarı, modern polikliniği, dershane ve öğretim üyesi bölümünden oluşan klinik, 30 yataklıdır. AD Başkanlığını, 1975-1996 tarihleri arasında Prof. Dr. Nüzhet Araz, 1996-1999 tarihleri arasında Prof. Dr. Kurtuluş Şutman yürütmüştür. 1999-2004 tarihleri arasında da Prof. Dr. Ali Rıza Gür yürütmüştür. 2004-2012 yılları arasında AD Başkanlığı görevini yapan Prof. Dr. Zafer Kurumlu’dan bu görevi devralan Prof.Dr. Ahmet Akar halen bu görevi sürdürmektedir.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, 11 Kasım 1981'de Gülhane Askeri Tıp Akademisi bünyesinde kurulan Askeri Tıp Fakültesinde öğrenci yetiştirmek görevini de yürütmektedir.

Vizyon-Misyon

 Vizyonumuz;

 • Gelişmiş ülkeler standartlarında tıp hizmeti sunabilen
 • Çağdaş tıp ve bilişim teknolojilerine süratle entegre olan
 • Geliştirdiği ileri teşhis ve tedavi yöntemleriyle yeni tıp teknolojilerinin oluşumuna yön veren
 • Amaçladığı üstün tıp hizmetini sunabilecek yeterliliğe ulaşmış akademik personel ve diğer sağlık sınıfı hizmet sunucularını yetiştirebilen,
 • Hizmeti veren ve alanın tatmin ve mutluluğunu en üst seviyede tutan bir sağlık kurumu olmaktır.

Misyonumuz;

 • Askeri sağlık sisteminde ihtiyaç duyulan tabip, sağlık astsubayı, hemşire ve diğer sağlık personelinin yetiştirmek,
 • GATA öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışında yetiştirilmesini sağlamak,
 • Sağlık personelinin mesleki bilgilerini arttırmak, barışta ve savaşta askeri sağlık vazifeleri bakımından tekâmüllerini sağlamak amacıyla, gerekli eğitim-öğretimi yapmak,
 • Bilimsel araştırmalar yapmak, yayımda bulunmak,
 • TSK mensuplarıyla, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda ve diğer kanunlarda askeri kurumlarda tedavileri öngörülen kişilerin, sivil kişilerin, muayene ve tedavi hizmetlerini yapmak,
 • Diğer askeri hastanelerin bilimsel yönden gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Sağlık hizmetlerinde, personelin sağlığını ilgilendiren her türlü sorunlarda danışmanlık ve hakem görevi yapmaktır.

Hizmetler

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, sağlık hizmetlerini bulunduğu binanın giriş katındaki poliklinik ve 3ncü kattaki klinikte sunmaktadır. 

                                           Poliklinik

Anabilim Dalımıza ait polikliniklerde her gün 80-180 yeni hasta değerlendirilmekte ve bunlara ait tetkik sonuçları incelenmektedir. Poliklinik içinde ayrıca laboratuar, küçük cerrahi odası, lazer ve fototerapi üniteleri bulunmaktadır.

                                           Servis

Anabilim Dalımız kliniğinde 30 yatak bulunmaktadır. Yatarak izlenmesi gereken hastaların takip ve tedavileri burada yürütülmektedir.
Öğretim üyeleri odaları  ve kliniğin idari kısımları da (İdari İşler, Başhemşirelik, Klinik Sekreterliği) aynı katta yer almaktadır.  

Özel/YanDal poliklinikleri

 

Klinikte mevcut cihazlar

1.Fototerapi.bölümü
Fototerapi bölümünde 1 adet PUVA kabini, 1 adet kombine UVA+Darbant-UVB kabini ve 1 adet el-ayak fototerapi, 1 adet mikrofototerapi cihazı ile uzun yıllardır hizmet vermektedir. Bunlara 2010 yılında yeni ve modern bir kombine UVA+Darbant-UVB kabini eklenmiştir. Bu bölümde psöriazis ve vitiligo başta olmak üzere çeşitli deri hastalıklarının tedavileri gerçekleştirilmektedir.
2.Lazer
Bir adet modern Fraksiyonel Er-YAG lazer cihazı mevcuttur.
3.Dermatoskopi
Dermatoskopik incelemeler, kliniğin bulunduğu üçüncü katta, bilgisayarlı dermatoskopi aleti kullanılarak yapılmaktadır. Bu bölümde nevüsler, deri tümörleri ve diğer bazı deri lezyonları incelenmekte ve gereken hastalar rutin izlemeye alınmaktadır.
4.Küçük cerrahi
Küçük cerrahi odasında elektrocerrahi, kriyoterapi cihazları mevcuttur.