Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Klinik Telefonları: 0 (356) 212 95 00-1026/1027
Adres Bilgileri: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi/Hastanesi Kaleardı Mah. Muhittin Fisunoğlu Cad. Ali Şevki Erek Yerleşkesi Merkez/TOKAT
Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zennure Takcı
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri: Dr. Öğretim üyesi Havva Yıldız Seçkin, Dr. Öğretim üyesi Atiye Akbayrak
Araştırma Görevlisi: Dr. Cemre Yazar, Dr. Gülnihal Yavuz, Dr. Mehmet Dursun Karakaya
Mezun Olan: 2 (Dr. Havva Yıldız Seçkin, Dr. Sercan Sezgin)
Tarihçe: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı 2002 yılında Yrd. Doç. Engin Sezer tarafından kurulmuştur. 2007 yılında Doçent ünvanı alan Dr. Engin Sezer, Yrd. Doç. Dr. Jale Yüksek ile birlikte önemli hizmetlerde bulunarak klinikten ayrılmıştır. 2011 yılında Yrd. Doç. Dr. Göknur Kalkan Anabilim Dalı başkanlığı görevini yürütmüş ve 2014 yılında Doçent ünvanı almıştır. Yrd. Doç. Dr. Yalçın Baş 2012-2016 yılları arasında anabilim dalına değerli katkılarda bulunarak hizmet sunmuştur. 2013 yılında göreve başlayan Yrd. Doç. Dr. ZennureTakcı, Doç. Dr. Göknur Kalkan’ın klinikten ayrılmasıyla anabilim dalı başkanlığını devralmış ve 2015 yılında Doçent ünvanı almıştır. Dr. Öğretim üyesi Havva Yıldız Seçkin 2012 yılından itibaren ve Dr. Öğretim üyesi Atiye Akbayrak 2016 yılından itibaren Dermatoloji Anabilim Dalında değerli akademik ve hizmet faaliyetlerini devam ettirmektedirler. 2020 Ocak ayı itibari ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD, Doç Dr. ZennureTakcı başkanlığında Dr. Öğretim üyesi Havva Yıldız Seçkin, Dr. Öğretim üyesi Atiye Akbayrak ve 3 asistan hekimi ile akademik ve sağlık hizmeti faaliyetlerini devam ettirmektedir.
Vizyon-Misyon: Deri ve Zührevi Hastalıklar alanındauluslararası standartlara uygun bir ortamdatıp fakültesi ve tıpta uzmanlık öğrencilerine kaliteli eğitim vermek, en son bilimsel ve klinik gelişmeleri takip edebilen ve öğrendiklerini uygulamaya geçirebilen, dermatolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde yetkin, iyi donanımlı akademisyen ve klinisyenler yetiştirmek, bilimsel düzeyi yüksek kalitede araştırmalar yapılması ve yayınlanması ile literatüre katkıda bulunmak, alanında ülkemizde ve dünyada önde gelen bir eğitim kurumu olmak
Anabilim Dalı Hizmetleri:
Poliklinik: 3 genel poliklinik odası, 100-120 hasta/gün
Yandal Poliklinik: Kronik hastalık polikliniği (Psoriasis, kronik ürtiker, otoimmünbüllü hastalıklar, Behçet hastalığı ve mikozisfungoides)
Servis: 6 yataklı yatan hasta servisi
Poliklinik İşlem Ünitesi: Nativ direk bakı, WOOD ışığı muayenesi, paterji testi, yama(patch) testi, elektrokoter, kriyoterapi, deri biyopsisi(punch, insizyonel, eksizyonel), deri lezyonu-kist total eksizyonları, tırnak cerrahisi, intralezyonel enjeksiyonlar, dermoskopi(manuel ve bilgisayarlı), difensipronimmünoterapisi
Fotokemoterapi Ünitesi: PUVA, Darband UVB, Lokal UVA-B, Fotodinamik tedavi
Lazer Ünitesi: Long pulse Nd-YAG, QLP-Nd-YAG, Q-switchNd-YAG, Q- switchKTP, ER-YAG (ablatif-fraksiyonel)laser
Dermokozmetik Ünite: Cilt bakımı, botulinum toksin uygulamaları, dolgu işlemleri, PRP, mezoterapi, mikroiğneleme (dermapen-dermaroller) ve peeling işlemleri