Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalı/Klinik Adı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AD

Web sitesi

http://www.tip.hacettepe.edu.tr/bolumler/dermatoloji.php

http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/deri-ve-zuhrevi-hastaliklari-anabilim-dali_64.html

Telefon

Faks

+90 312 305 17 04

+90 312 309 72 65

e-posta

nilguna@hacettepe.edu.tr

akaradum@hacettepe.edu.tr

gelcin@hacettepe.edu.tr / goncaelcin@gmail.com

sevans@hacettepe.edu.tr

sibel.dogan@hacettepe.edu.tr

Adres Bilgileri

Hacettepe Üniversitesi

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Erişkin Hastanesi

A Katı

06100 Sıhhiye Ankara

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Nilgün Atakan

Öğretim Üyesi Kadrosu

Prof. Dr. Nilgün Atakan

Prof. Dr. Ayşen Karaduman

Prof. Dr. Gonca Elçin

Doç. Dr. Sibel Ersoy Evans

Yard. Doç.Dr. Sibel Doğan

Araştırma Görevlisi Kadrosu

Dr. Efsun Kılınç

Dr. Sema Koç Yıldırım

Dr. Pelin Eşme

Dr. Hamidullah Khurami

Dr. Dilek Menteşoğlu

Dr. Vahid Ahmadi

Dr. Ece Erbağcı

Dr. Neslihan Demirel

Tarihçe

Hacettepe Üniversitesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı 1963 yılında Prof. Dr. Özdemir Bingöl tarafından kurulmuştur. Prof. Dr. Vedat Sezer ve Prof. Dr. Sevinç Akkaya’nın katılımıyla gelişmiştir. 1977’de Prof. Dr. Özdemir Bingöl’ün ayrılmasının ardından 1996 tarihindeki emekliliğine kadar Prof. Dr. Sevinç Akkaya değerli çalışmaları ile ana bilim dalı başkanlığını yürütmüş ve çağdaş dermatoloji eğitimi ilkelerini yerleştirmiştir. Kuruluşundan bu yana ana bilim dalı 50’den fazla uzman yetiştirmiştir.

 

 

Vizyon-Misyon

Bölümümüz eğitim programımızın  temel amacı Anabilim Dalımızda uluslararası standartlara uygun bir ortamda en son bilimsel ve klinik gelişmeleri takip edebilen ve öğrendiklerini hızla günlük uygulamaya geçirebilen, dermatolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde ve hasta bakımında mükemmelleşmiş, iyi donanımlı, özgür iradeli, konusunda lider akademisyen ve klinisyenler yetiştirmektir. Anabilim Dalımızda yürütülmekte olan 4 yıllık eğitim programının sonunda asistanlarımızın dermatoloji alanında  

 • Hasta bakımında sorumluluk taşıyan, merhametli, yeterli ve etkili.
 • Tıbbi bilgi açısından donanımlı, klasik bilgileri yeni bilgilerle harmanlayabilen ve sahip olduğu tüm bilgileri hasta bakımına yansıtabilen,
 • Pratiğe dayalı öğrenme şeklini benimseyen, yeni araştırmalardan ve bilimsel gelişmelerden elde ettiği verileri kendi hastasının bakımı için kullanabilen,
 • İş arkadaşları, hastaları ve hasta yakınlarıyla çok verimli bir bilgi alış verişini gerçekleştirebilecek düzeyde ilişkiler kurabilen,
 • Etik kurallara bağlı, hasta haklarına saygılı,
 • İçinde bulunduğu sağlık sisteminin durumu hakkında bilgili ve bu siteme ait kaynakları en iyi şekilde kullanmak konusunda taşıdığı görevin bilincinde olmaları, bu beceri ve tutum alanlarındaki yeterlikleri kazanmaları beklenir. Bu tanımlanan yeterlik doğrultusunda hazırlanan ve göreve başlamadan önce yazılı olarak her bir araştırma görevlisine iletilen eğitim programı, Her bir araştırma görevlisinin bilgi, yetenek ve diğer özellikleri göz önüne alınarak, Eğitim programının özü (çekirdeği) sabit tutulmak şartıyla her yıl yeni bilgiler göz önüne alınarak,  güncellenmektedir.

 

 

 

 

Hizmetler

  

 1. Erişkin ve pediatrik dermatolojik hastalıkların tanı, tedavi ve takibi
 2. Deri ve hastalıklarının görüntülenmesi ve takibi (dermatoskopi, bilgisayarlı dermatoskopi, deri USG, fotoğraf arşiv ünitesi)
 3. Girişimsel dermatolojik işlemler (Tanısal ve tedavisel deri biyopsileri (punch, insizyonel veya eksizyonel) , elektrokoterizasyon, kimyasal koterizasyon, kriyoterapi, intralezyoner tedavi, immünoterapi, melanom dışı deri kanserlerinde Mohs mikrografik cerrahisi)
 4. Fototerapi (Kabinde dar bant UVB, geniş bant UVB ve (p)UVA, lokal fototerapi ve mikrofototerapi uygulanmaktadır.)
 5. Lazer tedavileri (vasküler deri lezyonlarının tedavisi,  lazer epilasyon , fraksiyonel karbondioksit lazer ile akne izleri, strialar, diğer izler için uygulamalar)
 6. Kozmetik işlemler (botulinum toksin enjeksiyonu, dolgu enjeksiyonları, kimyasal soyma işlemi, HIFU fokuslu ultrason ile ameliyatsız yüz germe uygulamaları, trombositten zengin plazma (PRP) uygulamaları, fraksiyonel karbondioksit lazer ile cilt yenileme uygulamaları ve diğer kozmetik uygulamalar) Koltuk altı, el içi ve ayak tabanı terlemeleri için de botulinum toksin uygulamaları yapılmaktadır.

                                           Poliklinik

 

 • HÜTF Erişkin Hastanesi A katında;
  • Anabilim Dalı öğretim üyeleri polikliniği
  • Psoriazis polikliniği
 • Poliklinikler ek binasında; erişkin hastaların değerlendirildiği iki poliklinik odası
 • HÜTF İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi yeşil salonunda; çocuk hastaların değerlendirildiği bir adet pediatrik Deri ve Zührevi Hastalıkları polikliniği bulunmaktadır.

                                           Servis

 

 • Serviste 6 yatak bulunmakta ve her ay ortalama 15 hasta yatırılarak tedavi edilmektedir.

 

 Özel/Yan Dal poliklinikleri

 

 • Psoriazis polikliniği ve deri USG unitesi (Esaote yüksek frekanslı deri USG cihazı kullanılmaktadır.)
 • Tüm vücut ben haritalama ve pigmente lezyon-nevüs takip ünitesi (Fotofinder isimli bilgisayarlı dermatoskopi sisteminden yararlanılmaktadır.)
 • Kozmetoloji ve Lazer Ünitesinde (1064 nm Nd-YAG vasküler-epilasyon başlıklı lazer (Andromed), fraksiyonel karbondioksit lazer (Lutrionic) ve Microson isimli HİFU fokuslu ultrason cihazı kullanılmaktadır.) Bu ünitede ayrıca Botulinum toksin injeksiyonu, dolgu uygulamaları, TCA ve glikolik asit ile kimyasal soyma ve diğer kozmetik uygulamalar (cilt bakımı, komedon ekstraksiyonu) uygulanmaktadır.
 • Fototerapi Ünitesi (Kabin UVB, UVA, lokal fototerapi ve mikrofototerapi uygulanmaktadır.)
 • Dermatolojik Cerrahi Ünitesi Erişkin Hastanesinin ikinci katında yer alan Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalına ait yataklı serviste  (Bölüm 72)  yer alan Dermatolojik Cerrahi ünitesinde iyi veya kötü huylu deri tümörlerinin tanısal ve/veya tedavisel amaçlı insizyonel, eksizyonel  biyopsileri, melanom şüphesi olan pigmente veya pigmente olmayan lezyonların tanı amaçlı eksizyonel biyopsileri yapılmakta ve defektler gerektiği şekilde primer onarım, flepler veya tam kat geri greftleri ile onarılmaktadır.
 • Mohs Mikrografik Cerrahi Laboratuvarı, Dermatolojik Cerrahi Ünitesinin yanında yer almaktadır ve bir servis penceresi ile 2 oda bağlantıdadır. Leica marka bir frozen cihazı, çift başlı bir mikroskop ve hemotoksilen- eozin ile boyama olanakları mevcut olan bu mekanda Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Patoloji ve Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalları ile ortak olarak yüksek riskli melanom dışı deri kanserlerinin Mohs Mikrografik Cerrahisi ile tedavisi gerçekleştirilmektedir. 

 

  Klinikte mevcut cihazlar

 

 • 24 saat internet bağlantılı 11 bilgisayar, bunlara bağlı yazıcılar ve bir tarayıcı
 • Fotokopi makinesi
 • Barkovizyon ve HP marka laptop
 • Digital fotoğraf makinesi (Nikon D70 ve Canon Powershot A 420)
 • Heine marka 2 adet dermatoskopi cihazı
 • Dermlite marka 2 adet dermatoskopi cihazı
 • Fotofinder body studio ve dermatoscopy bilgisayarlı nevüs takip cihazı
 • 4 adet mikroskop (Olympus BX50, Olympus CH20, Spencer, Zeiss)
 • 1 adet çift başlıklı mikroskop (Olympus DP12)
 • Leica marka frozen cihazı
 • Waldmann 7001K marka dar bant UVB fototerapi kabini
 • Waldmann 8001K marka UVA ve geniş bant fototerapi kabini
 • Waldmann UV181AL -UV200AL  lokal PUVA cihazı.
 • Medlighy cupcube marka mikrofototerapi cihazı
 • Esaote marka 18-22 megahertz deri ultrason cihazı
 • Tanita SC-330 body composition analyzer
 • Laserscope marka Lyra-i model 1064 nanometre dalga boylu Nd:YAG lazer
 • Lutrionic marka fraksiyonel karbondioksit lazer
 • Microson HIFU fokuslu ultrason cihazı
 • Likit nitrojen tankı ve 3 adet dermatolojik amaçlı sıvı nitrojen kriyo sistemi
 • Ellmann ve Conmed marka 2 adet koter cihazı